Вибір та реалізація стратегії конкурентних переваг підприємства

контрольная работа

4. Реалізація стратегії конкурентних переваг ПП "ГалТранс-Логістик"

Підприємство ПП "ГалТранс-Логістик" є фінансово стабільним. Незалежно від його подальшого розвитку зниження витрат на виробництво доцільним буде в будь-якому випадку. Але масштабне зниження витрат, наприклад на сировину, може призвести до погіршення якості послуг, а відподно і до втрати клієнтів.

Для реалізації стратегії "диверсифікації" з елементами "концентрації" потрібно зробити ряд кроків:

- проаналізувати ринок логістичних послуг на предмет виявлення найбільш необхідних, але найменш доступних споживачу послуг - ПП "ГалТранс-Логістик" може розширити спектр послуг, надаючи в тимчасову оренду транспортні засоби власного парку та належні йому склади, також надавати супровід кваліфікованого митного брокера. надання власного експедитора так би мовити "в оренду" разом з транспортом, на якому перевозиться вантаж; надання послуг митного брокера при отримання дозволів необхідних для перетину кордону, а не лише при оформленні вантажно-митної декларації; надання послуг в кредит; та інші ;

- виявити, чи достатньо можливостей фірми для забезпечення надання вищенаведених послуг шляхом аналізу потужностей фірми, визначення оптимально можливого рівня;

- персонал підприємства необхідно направити на курси підвищення кваліфікації для того, щоб вони могли реалізовувати нові види послуг;

- ввести додаткові доплати працівникам за певний виконаний обсяг роботи;

- становлення норми та визначення понаднормових надбавок, розширення штату, оскільки для освоєння нових сегментів ринку потрібно більше персоналу.

- підприємство має в своєму розпорядженні офісні приміщення в трьох областях України, два склади в Україні та чотири за кордоном. Лише два склади є власністю підприємства, що в сукупності збільшує витрати підприємства на оренду. Необхідно профінансувати купівлю ще двох складів для розширення можливостей діяльності;

- налаштована внутрішня мережа на основі інтернет, підприємство забезпечене телекомунікаціями, які використовують послуги національного оператора "Укртелеком" через міські номери, що значно дешевше, ніж використання мобільних операторів.

- збільшення кількості компютерної техніки на підприємстві у звязку зі збільшенням послуг та персоналу направлене на перспективу, тобто підприємство витрачає значні кошти для закупівлі дорожчого обладнання із довшим терміном служби та нижчими амортизаційними витратами. Крім того, на підприємстві працює висококваліфікований програміст, який слідкує за справністю обладнання.

- ПП "ГалТранс-Логістик" є малим підприємством, в складі якого немає відділу маркетингу, чи навіть маркетолога. Це великий мінус підприємства, оскільки немає розробленої маркетингової стратегії. Приділяється не достатня увага позиціонуванню підприємства на ринку, не використовується достатня кількість коштів для реклами підприємства як на внутрішньому,так і на зовнішньому ринку, приблизний відсоток фінансування рекламної діяльності не перевищує 0,5 % від загальних витрат .Отже, необхідно створення маркетингового відділу;проведення рекламної кампанії;удосконалення сайту фірми;розроблення нового логотипу та масштабна реклама нових послуг.

- підприємство використовує зовнішні транспортні послуги, послуги адвокатів, банківські послуги, тощо. Підприємство співпрацює з партнерами на довготривалих засадах, що дає можливість отримувати певні знижки.

Отже, підприємство постійно моніторитиме ринок послуг в різних сферах своєї діяльності, закуповуватиме високоякісне обладнання, яке працює на перспективу, підтримуватиме довгострокові відносини із партнерами, що дасть змогу отримувати певні знижки. Таким чином можна стверджувати, що поєднання даних стратегії виведе підприємство на нові ринки.

Висновок

Стратегічний аналіз внутрішнього середовища підприємства, так само, як і аналіз зовнішнього середовища, має бути системним і багатофакторним. Вибір стратегії конкурентоспроможності підприємства є складним і відповідальним процесом, який базується на аналізі можливостей підприємства, оцінюванні його конкурентних та джерел формуванні конкурентних переваг, які відповідають умовам ринку та перспективам розвитку галузі. Залежно від конкретної ситуації він може бути унікальним, але при цьому обовязково слід дотримуватися головної умови - повноти стратегічного аналізу, його якості і кінцевої ефективності. Вирішальне значення при цьому має правильне стратегічне бачення підприємства в цілому.

В даній контрольній роботі аналізувалось підприємство ПП "ГалТранс-Логістик". Дане підприємство займає свою нішу в галузі надання логістичних послуг. Воно є надійним партнером, надає високоякісні послуги та є гарантом відповідності "ціна-якість".

При виконанні контрольної роботи було виявлено, що стійкими конкурентними переваги ПП "ГалТранс-Логістик" є якість послуг, якісна матеріально-сировинна, технічна база, кваліфікація персоналу та фінансова стабільність. Дані переваги було виявлено при порівнянні із підприємствами-конкурентами, а також в результаті зіставлення їх із факторами успіху у галузі.

Визначення сутності, видів та основних характеристик стратегії конкурентоспроможності підприємства дозволило вибрати основні типи стратегій конкурентоспроможності та встановити можливість їхньої реалізації шляхом аналізу чинників, що впливають на вибір стратегії конкурентоспроможності промислового підприємства. Найкращою стратегією конкурентних переваг для Львівської пивоварні буде стратегія "Максі-максі" з поєднанням її зі стратегією "Максі-міні". Обираючи дану стратегію підприємство буде знижувати витрати виробництва та обігу, досягаючи найнижчих витрат у галузі. Це дасть можливість зберігати завойовані частки ринку, а також розширювати межі ринку приваблюючи нових споживачів.

Список використаних джерел

1. Вікіпедія - вільна енциклопедія. [Елекроний ресурс].- Режим доступу: http:// www.uk.wikipedia.org

2. ПП "ГалТранс-Логістик" [Елекроний ресурс].- Режим доступу: http://www.galtrans-logistics.com..

3. Інвестиційний портал Львівської області. [Елекроний ресурс].- Режим доступу: http://www.invest-lvivregion.com/..

4. У.М. Курилович "Аналіз конкурентного середовища за моделлю 5-сил конкуренції М. Портера". [Елекроний ресурс].- Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Economics/6_105870.doc.htm

5. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навчальний посібник. - К.: КМЕУ, 1998. - 152 с.

6. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Курс лекцій. - М.: ИНФА; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. - 288с.

Делись добром ;)