Вибір та реалізація стратегії конкурентних переваг ТОВ "ДніпроНафтаСервіс"

контрольная работа

Розділ 2. Визначення стійких конкурентних переваг підприємства

Формування конкурентної переваги є основною маркетинговою стратегії, що забезпечує фірмі досягнення рівня зростання й прибутковості вищого, ніж у середньому на ринку.

Для визначення стійкої конкурентної переваги ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» необхідно визначити сильні і слабкі сторони не тільки самого підприємства але й головних його трьох конкурентів. Сильні і слабкі сторони підприємства та його конкурентів представлені в таблиці 1-3.

Таблиця 1

Оцінювання сильних і слабких сторін підприємства конкурента

ТзОВ «АвтоСтоп»( м. Херсон)

Чинники

Вагомість чинника

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості чинника

Ціна продукції

5

5

+1

25

Стабільне фінансове становище

5

3

+1

15

Значна відносна частка ринку

4

3

+1

12

Переважання технічного рівня виробництва

4

4

+1

16

Персонал з досвідом роботи

5

4

+1

20

Велика дилерська мережа

4

4

+1

16

Короткострокові перспективи розвитку

3

4

-1

-12

Контроль за каналами збуту

3

3

+1

9

Знання ринку та потреб споживачів

5

5

+1

25

Система стимулювання праці

4

4

+1

16

Отже, слабкою стороною конкурента ТОВ «АвтоСтоп» є короткострокові перспективи розвитку. Що стосується сильних сторін, то до них можна віднести такі як, знання ринку та потреб споживачів, ціна продукції, персонал з досвідом роботи.

Таблиця 2

Оцінювання сильних і слабких сторін підприємства конкурента ТОВ «АвтоМаг» (м. Херсон)

Чинники

Вагомість чинника

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості чинника

Ціна продукції

5

5

+1

25

Стабільне фінансове становище

5

4

+1

20

Значна відносна частка ринку

4

3

+1

12

Переважання технічного рівня виробництва

4

5

+1

20

Персонал з досвідом роботи

5

5

+1

25

Велика дилерська мережа

4

5

-1

20

Короткострокові перспективи розвитку

3

3

-1

-9

Контроль за каналами збуту

3

3

+1

9

Знання ринку та потреб споживачів

5

4

+1

20

Система стимулювання праці

4

5

-1

-20

Основними слабкими сторонами підприємства конкурента ТОВ «АвтоМаг» є короткострокові перспективи розвитку та система стимулювання праці, а сильними сторонами є ціна продукції, персонал з досвідом роботи, стабільне фінансове становище, технічний рівень виробництва, знання ринку та потреб споживачів.

Таблиця 3

Оцінювання сильних і слабких сторін підприємства конкурента ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» (м.Херсон)

Чинники

Вагомість чинника

Вплив на організацію

Напрям впливу

Рівень важливості чинника

Ціна продукції

5

4

+1

20

Стабільне фінансове становище

5

4

+1

20

Значна відносна частка ринку

4

2

+1

8

Переважання технічного рівня виробництва

4

3

+1

12

Персонал з досвідом роботи

5

3

+1

15

Велика дилерська мережа

4

4

+1

16

Короткострокові перспективи розвитку

3

2

-1

-6

Контроль за каналами збуту

3

4

-1

-12

Знання ринку та потреб споживачів

5

5

+1

25

Система стимулювання праці

4

3

+1

12

До сильних сторін ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» згідно таблиці 3 можна віднести знання ринку та потреб споживачів. Слабкими сторонами є контроль за каналом збуту та короткострокові перспективи.

Ключовими факторами успіху галузі авто обслуговування є:

1. Наявність потужного виробничого та інтелектуального потенціалів.

2. Якість послуг.

3. Використання дорогого та сучасного обладнання.

4. Використання значної кількості імпортної сировини, яка є більш якісніша та менш небезпечна.

5. Невисокі екологічні стандарти.

6. Успішний та вдалий маркетинг.

Згідно проведеного аналізу сильних і слабких сторін підприємств конкурентів та підприємства ТОВ «ДніпроНафтаСервіс», а також після визначення ключових факторів успіху в галузі авто обслуговування, була сформована стійка конкурентна перевага ТОВ «ДніпроНафтаСервіс», яка представлена в таблиці 4.

Таблиця 4

Стійка конкурентна перевага ТОВ «ДніпроНафтаСервіс»

Сфера конкурентних переваг

Показники конкурентних переваг

Опис показника

Організаційні конкурентні переваги

Стабільне фінансове становище

Підприємство, порівняно зі своїми конкурентами має стабільне фінансове становище. Це означає, що існує мала ймовірність його банкрутства, і постачальники та замовники будуть раді співпрацювати з таким підприємством.

Ресурсна база

Всі матеріали та всю сировину підприємство закуповує в іноземних інвесторів,оскільки така сировина є якісної та кращою.

Функціональні конкурентні переваги

Маркетинг

Виробництво

Кадри

Знання споживачів та наявність достовірної своєчасної інформації про зміни в галузі та на ринку.

Підприємство добре орієнтується в потребах своїх споживачів, та проводить достатній аналіз цільових ринків.

Технічний рівень та технології, а також якість продукції

Технології виробництва на підприємстві є новітніми, воно має великий парк машин іноземного виробництва. На основі цього надається високо якісні послуги, які в змозі задовольнити потреби споживачів.

Досвід роботи персоналу

Персонал ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» є високо кваліфікаційним, оскільки працює з технікою іноземного виробництва.

Система стимулювання праці

Підприємство дбає про своїх працівників, та слідкує за тим аби всі їх потреби були задоволені, а також не забуває про грошові винагороди та доплати.

Розділ 3. Вибір стратегії конкурентних переваг

ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» функціонує на ринку України, а точніше в південному регіоні. Основними конкурентами підприємства, які просувають свої послуги на цьому ж ринку є ТОВ «АвтоСтоп»( м. Херсон), ТОВ «АвтоМаг» (м.Херсон). Послуги всіх цих підприємств на ринку має абсолютно рівні шанси бути реалізованими, так як у 95% випадків споживач орієнтується не на конкретну марку послуг, а на його ціну. Для досягнення успіху на цьому ринку необхідно врахувати сезонність попиту на різні послуги, доступність ціни для споживача, якість надання послуг, постійне оновлення обладнення, особливо дешевого «пластика» (це повязано з невеликим строком експлуатації) і добре продуманний маркетинг.

Товарний асортимент ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» нічим майже не відрізняється від такого самого асортименту конкурентів. Але ці послуги можна виділити за такими характеристиками, як:

· Висока якість

· Система лояльності для постіних клієнтів

· Швидкість при обслуговуванні

Отже, згідно моделі Портера до підприємства ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» доцільно застосувати стратегію диференціації, яка передбачає досягнення конкурентних переваг у задоволенні певних аспектів потреб споживачів. Застосовуючи цю стратегію, підприємство має досягти конкурентних переваг за рахунок високої якості послуг, іміджу, заохочувальних заходів. Основна ідея цієї стратегії полягає в тому, що послуга має відрізнятись від послуг конкурентів і бути дещо неповторним з погляду споживача.

Необхідні умови для реалізації стратегії диференціації такі : значні дослідження, використання ресурсів високої якості, інтенсивна робота зі споживачами.

При використанні цієї стратегії створюється певний імідж послуги і підприємства; прихильність споживачів створює своєрідний захист проти послуг конкурентів. До ризиків цієї стратегії можна віднести: збільшення ціни і відрив від цінового лідера можуть стати значними; поява фірм-послідовників, які імітують стратегію диференціації, зменшують її ефект.

Розділ 4. Реалізація стратегії конкурентних переваг

Однією з обєктивних передумов упровадження стратегії диференціації є збільшення різноманітності споживчих запитів і переваг, тобто коли запити споживачів не можуть задовольнятися існуючими стандартними послугами. Щоб дана стратегія була успішною, ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» повинно концентрувати свої зусилля на вивченні запитів, поведінці і перевагах споживачів. На основі ретельного вивчення споживчого середовища необхідно розробити одну або декілька відмітних характеристик свого товару (послуги). Увага до послуги з новими характеристиками і його купівля досить великою кількістю покупців буде ознакою того, що у підприємства зявляється конкурентна перевага перед суперниками, що дозволяє фірмі: установити більш високу ціну на товар/послугу; збільшити обсяг продажів послуги з диференційованими атрибутами; завоювати лояльність покупців до своєї торгової марки.

Надання послузі відмінних ознак звичайно вимагає додаткових витрат фінансових ресурсів. Тому стратегія диференціації буде успішною, якщо додаткові витрати покриваються за рахунок збільшення ціни на змінену послугу.

Впровадити стратегію диференціації можна за допомогою таких можливостей:

1. Матеріально-технічне забезпечення.

Підприємство у своїй діяльності має використовувати лише найкращі виробничі машини, бажено іноземного виробництва. На даний момент ТОВ «ДніпроНафтаСервіс» має у власності величезний парк станків: Krauss Maffei (Німеччина), Trusioma (Німеччина), роботизованих комплексів Gosevehr (Німеччина). Його висока продуктивність і низьке енергоспоживання у поєднанні з екологічною безпекою забезпечують високі показники рентабельності. Виробництво пластмасових виробів на всіх етапах максимально автоматизовано і зведене до операції «Завантаження сировини - упаковка готових пластмасових виробів». Усе це дозволило досягти таких обсягів виробництва господарчих і побутових товарів з пластмас, які мають можливість забезпечити будь-який попит.

Доцільно було б модернізувати якісь частини цього устаткування згідно зі світовими новинками.

Сировина та матеріали мають закуповуватись лише в надійних постачальників, які пропонують якісну продукцію, яка відповідає всім ДСТУ та ГОСТам, оскільки саме підприємство при надані послуг орієнтується на ДСТУ.

2. Удосконалення виробничого процессу.

Цього можна досягти за допомогою покращення матеріально-технічного забезпечення. Удосконалення виробничого процесу дозволить скоротити брак, збільшити термін життя послуги, забезпечити більшу безпеку, поліпшити економічність використання.

3. Проведення ґрунтовного маркетингового дослідження.

Це дасть змогу вивчити всі потреби споживачів та розробити нову послугу, нові характеристики послуг, яких немає у конкурентів. Для цього доцільно було б створити відділ з вже працюючих на підприємстві робітників, які б займались НДДКР.

Основними напрямками роботи цих працівників мають бути:

· створення нових перспективних моделей, розширення функціональних можливостей виробів, що випускаються;

· художньо-конструкторська модернізація, зняття з виробництва морально застарілої продукції;

· створення комплексів виробів близького функціонального призначення, підвищення рівня декоративного оформлення;

· пошук та впровадження у виробництво нових технологій.

Тобто за допомогою цього рішення рівень інноваційної діяльності підприємства має стати високим, оскільки воно почне впроваджувати в життя нові технології у наданні послуг.

Делись добром ;)