Використання соціально-психологічних методів управління

курсовая работа

2.1 Особливості діяльності ВАТ «Луцьк-Фудз»

ВАТ «Луцьк-Фудз» - це одне з провідних підприємств харчової промисловості Волині. Його було засновано в 1997 році на базі продовольчого заводу.

Потужність виробництва та широкий асортимент продукції, який розраховано на найрізноманітніші смаки споживачів, вимагає безперервної роботи та вдосконалення технологій.

ВАТ «Луцьк-Фудз» спеціалізується на виготовленні продуктів харчування.

Основний напрямок діяльності підприємства - виробництво харчових продуктів.

Продукція ВАТ «Луцьк-Фудз» виготовляється з натуральної сировини. Асортимент різноманітний: кетчупи, соуси, приправи, масло, маргарин, оцет, мінеральні та солодкі газовані напої та інше.

На підприємстві протягом 2000-2002 рр. було обновлене застаріле обладнання. Була проведена компютеризація адміністрації для створення інформаційної мережі з по посередниками.

Стратегія підприємства націлена на постійну боротьбу з підприємствами харчової галузі, на покращення торгової марки на ринках різних областей. Виробничі потужності використовуються приблизно на 85%. У разі недостачі обігових коштів підприємство використовує залучені засоби.

Статутний фонд ВАТ «Луцьк-Фудз» становить 1 645 тис. грн. З кожним роком зростає обсяг виробництва соусів, кетчупів, вод.

На сучасному етапі підприємство розширює збут існуючих товарів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації товароруху, поступального просування і конкурентноздатних цін. Це збільшує збут і привертає увагу тих, хто раніше не користувався продукцією підприємства і клієнтів, збільшення попиту вже залучених споживачів.

Таким чином, основним завданням ВАТ «Луцьк-Фудз» є зацікавити і задовольнити цільові ринки, досягти цілей, стати більш рентабельним.

Попит на харчові продукти підприємства на протязі трьох останніх років постійно підвищувався, а відповідно збільшувалися й обсяги виробництва.

Відповідно до організаційної структури на ВАТ «Луцьк-Фудз» діють такі підрозділи і служби:

Бухгалтерія, яка зобовязана:

- організовувати правильну і раціональну організацію бухгалтерського обліку господарської діяльності і контроль за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

- впроваджувати передові форми і методи бухгалтерського обліку на основі широкого застосування обчислювальної техніки;

- організовувати облік засобів виробництва, продукції, матеріалів, коштів;

- організація контролю за порядком оформлення певних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних доручень, виплата зарплати, проведення інвентаризації грошових і товарно-матеріальних цінностей;

- здійснювати аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства, підсобних підприємств з метою виявлення господарських резервів;

- здійснювати аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства, підсобних підприємств з метою виявлення господарських резервів;

- здійснювати своєчасне складання бухгалтерського звіту та статистичної звітності, своєчасне нарахування та сплата податків і платежів в бюджет, своєчасне надання кредитних і касових заявок банку.

- здійснювати контроль за використанням по цільовому призначенню позичок і готівок;

- здійснювати контроль за правильністю ведення обліку в касі складських приміщень.

Відділ маркетингу:

- займається організацією збуту, заключенням договорів;

- отримує заявки на продукцію підприємства від споживачів;

- підписує договори по реалізації продукції;

- детально досліджує і вивчає потреби споживачів;

- здійснює та контролює процеси реалізації;

- займається пошуком нових ринків збуту;

- здійснює контроль за своєчасним надходженням коштів за реалізовану продукцію.

Відділ постачання:

- забезпечує підприємство усіма необхідними напівфабрикатами, продуктами;

- здійснює організацію оперативного обліку операцій по постачанню сировини;

- приймає заходи по розширенню прямих постійних і довгострокових господарських звязків з постачальниками;

- здійснює контроль за станом запасів сировини для виробничого процесу;

- забезпечує виконання розпорядчих документів з питань постачання сировини.

Виробничий відділ:

- здійснює повсякденний контроль над виробничою і організаційною роботою;

- контролює забезпечення виробництва технічною документацією, обладнанням;

- здійснює організацію виробництва;

- веде книгу нарядів і завдань;

- здійснює контроль за дотриманням правил з техніки безпеки, протипожежної охорони;

- проводить роботу по вивченню і освоєнню технічних новинок, наукових винаходів.

Виробнича лабораторія:

- спрямовує процес виробництва;

- визначає сировину, контролює якість сировини і слідкує за дотриманням діючих інструкцій та збереженню сировини, санітарних вимог по усіх стадіях виробництва;

- контролює якісь виробленої продукції і відповідність її стандартам.

Відділ кадрів:

- організовує роботу по забезпеченню підприємства персоналом (робочим та спеціалістами відповідної кваліфікації);

- приймає працівників по питаннях найму і звільнення;

- проводить своєчасне оформлення прийому та звільнення працівників у відповідності із трудовим законодавством;

- здійснює облік особового складу, присутність працівників на роботі;

- веде заповнення і зберігання трудових книжок персоналу;

- слідкує за порушенням трудової дисципліни;

- складає проекти графіків відпусток.

На даному етапі загальною корпоративною стратегією підприємства є стратегія виживання, її реалізація планується шляхом збільшення обсягів продажу (за рахунок створення та налагодження ефективної роботи власного відділу збуту, створення власної системи торгових агентів, утримання низької ціни на продукцію при вдосконаленій якості). А для цього на підприємстві широко використовуються соціально-психологічні методи управління.

Делись добром ;)