Відхилення чистого виторгу від реалізації продукції

контрольная работа

1. Що лежить в основі класифікації обєктів контролінгу?

Характеризуючи суть управлінського обліку, важливим є визначення його предмету. У перекладі з латинського предмет означає обєкт. У філософському розумінні обєкт виражає те, що протистоїть субєктові в його практичній і пізнавальній діяльності. Суть контроллінга полягає в наданні інформації певної місткості, необхідної менеджерам в процесі управління підприємницькою діяльністю. Отже, з одного боку, стоїть субєкт, тобто орган, який цілеспрямовано використовує інформацію контроллінга, з іншого боку - обєкти, які спостерігаються і пізнаються субєктами за допомогою контроллінга.

У сучасній економічній літературі відсутнє чітке визначення предмету контроллінга. Разом з тим, вдосконалення процесів управління на підприємствах вимагає застосування адекватних методів накопичення і обробки інформації. І, особливо, це зачіпає процеси:

- моделювання систем обліку витрат і доходів на підприємствах з різною організаційною структурою;

- впливи чинників зовнішніх факторів (інфляція, структурне переозброєння промисловості та ін.) на природу і поведінку внутрішніх чинників підприємства.

Це, у свою чергу, сприяє зміні обєктів і субєктів як управління в цілому, так і контролінгу зокрема.

Предмет контролінгу -- це сукупність обєктів, що мають місце в процесі всього циклу управління виробництвом (розподіл витрат) і підприємства в цілому.

Зміст предмету розкривають його численні обєкти, які можливо систематизувати по двох основних групах (табл. 1.1). До них відносяться виробничі ресурси, господарські процеси і їх результати, а також їх кругообіг в процесі господарської діяльності підприємства.

Класифікація обєктів контролінгу повинна відповідати основним цілям управління. Виходячи з цього, їх угрупування може бути представлене в різних інтерпретаціях, які відповідають запитам менеджерів рівнів управління підприємством.

Тим часом, початковим елементом діяльності будь-якого підприємства є витрати, які вже проведені або тільки плануються. За розміри витрат на підприємстві несуть відповідальність менеджери різних рівнів управління (центрів відповідальності). Отже, обєктами контролінгу є витрати і центри відповідальності.

Таблиця 1.1 Характеристика обєктів контролінгу

Обєкти управлінського обліку

Характеристика обєктів

Виробничі ресурси, що забезпечують працю людей в процесі господарської діяльності підприємства

*Основні фонди - це засоби праці (машини, устаткування, виробничі будівлі і т.д.): їх рух, стан і використання

* Нематеріальні активи - обєкти довгострокового вкладення (право користування землею, компютерні програми, ліцензії і т.д.): їх рух, стан і використання

* Матеріальні ресурси - предмети праці, що піддаються обробці за допомогою засобів праці

Господарські процеси і їх результати, що відображають єдність витрат і результатів в ході здійснення виробничої діяльності підприємства

* Організаційний процес: участь у формуванні організаційної структури підприємства; організація руху інформаційних потоків між відділами і службами підприємства з прямим і зворотним звязком, що забезпечує дієвість всіх функцій управління

* Процес постачання: забезпечення виробництва сировинними ресурсами, допоміжними матеріалами, запасними частинами, їх зберігання, а також маркетингова діяльність, повязана з цими процесами

* Процес виробництва: процеси, обумовлені технологією виробництва продукції, операції по вдосконаленню продукції, що випускається, і розробці нового вигляду товарів

* Процес збуту: збутові операції, що ґрунтуються на результатах маркетингових досліджень по формуванню збуту продукції, контроль якості продукції, що випускається

Делись добром ;)