Віртуальна корпорація

реферат

Особливості Віртуальних Корпорацій

Поява нових типів організацій припускає перегляд старих схем управління. Однією з головних змін системи управління є стирання ієрархічних рамок в структурі корпорації. Замість посадової ієрархії на перше місце виходять інтелектуальна співпраця і мережева кооперація менеджерів. Головним чинником, що обумовлює ці зміни, стає перехід від капіталу до знань, інтелектуальних активів як критичних ресурсів організації.

Для ієрархічної структури управління характерне те, що кожна нова ситуація виноситься на вищий рівень розгляду, де і приймаються рішення. Такий механізм управління стає непрацездатним у сучасному быстроменяющемся світі. Саме тому виникають ВК з мережевою структурою, де кожен доступний для кожного, а функції керівних менеджерів обмежуються організацією спільної роботи, підбором персоналу, навчанням.

Делись добром ;)