Група компаній "Волга-Дніпро" як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства

курсовая работа

2. Характеристика системи та її властивості

На сьогодні група компаній «Волга-Дніпро» - динамічно зростаюча авіакомпанія, яка займає лідируючі позиції на авіаційному ринку Російської Федерації, а також є одним з лідерів за кількістю перевезених пасажирів на внутрішньоросійських напрямках в аеропорту «Домодєдово». Має угоди з Полярними авіалініями, S7 Airlines і Уральськими авіалініями.

Авіакомпанія демонструє стабільне зростання основних виробничих показників. Має в наявність парк з 30 ВС і близько 3200 співробітників.

За найбільш загальній характеристиці систем, систему, за якою ведеться аналіз можна охарактеризувати як систему матеріальну (її можна побачити, відчути і проаналізувати). Як матеріальна ця система може бути охарактеризована як штучна, тобто повністю створена людиною. Штучні системи, в свою чергу діляться на соціальні, технічні та організаційно-технічні. Штучні поділяються на технічні (техніко-економічні) і соціальні (громадські). Технічна система спроектована і виготовлена людиною в певних цілях. До соціальних систем відносяться різні системи людського суспільства. Виділення систем, що складаються з одних тільки технічних пристроїв майже завжди умовно, оскільки вони не здатні виробляти свій стан. Ці системи виступають як частини більш великих, що включають людей - організаційно-технічних систем. Організаційна система, для ефективного функціонування якої істотним фактором є спосіб організації взаємодії людей з технічної підсистемою, називається людино-машинної системою. [1]

Не складно здогадатися, що авіакомпанія "Волга-Дніпро" може бути охарактеризована саме як організаційно-технічна система, оскільки це саме технічна система, що включає людей і підпорядковується суворої організації (по відділах, департаментам або іншим ієрархічним елементам організації). Група компаній «Волга-Дніпро» характеризується як технічна система - вона конструктивна, всі елементи у відносинах один з одним, всі прихильні певної мети. Також авіакомпанія включає в себе величезне число співробітників (екіпаж, обслуга, офісні працівники) - це явна ознака соціальної чи суспільної системи.

Більш конкретно систему можна класифікувати по великому числу ознак:

Табл. 2.1 Класифікація систем

По взаємодії із зовнішнім середовищем

Відкриті

закриті

комбіновані

За структурою

Прості

складні

великі

За характером функцій

Спеціалізовані

Багатофункціональні (універсальні)

За характером розвитку

Стабільні

Ті, що розвиваються

За ступенем організованості

Добре організовані

Погано організовані (дифузні)

Група компаній «Волга-Дніпро» по взаємодії із зовнішнім середовищем - строго відкрита система, адже без обміну ресурсами з навколишнім середовищем вона не змогла б не тільки ефективно, але й взагалі виконувати своє пряме призначення, а саме повітряні перевезення.

Система називається складною (з гносеологічних позицій), якщо її пізнання вимагає спільного залучення багатьох моделей теорій, а в деяких випадках багатьох наукових дисциплін . За структурою авіакомпанія є складною системою, так як в її складі існує велика кількість систем, підсистем, елементів, які знаходяться в тісних взаємозвязках як між собою, так і з зовнішніми системами.

За характером функцій наша система багатофункціональна, тобто така, яка виконує велику кількість функцій - здійснення повітряних перевезень вантажів, пошти міжнародних та внутрішніми авіалініями на комерційній основі, а також технічне обслуговування повітряних суден, надання страхових послуг, лізингових послуг та багато інших функції.

За характером розвитку компанія є такою, що розвивається. Компанія стрімко розширює та модернізує парк ПС, розширює маршрутну сітку перевезень, знаходить нових партнерів, тобто розвивається досить динамічно.

За ступенем організованості «Волга-Дніпро» є добре організованою, тобто такою, у якій можна визначити елементи, їх взаємозвязок, структуру. Організаційна структура групи компаній «Волга-Дніпро» буде приведена нижче, вона сформована дуже чітко, її можна проаналізувати і виділити кожний елемент.

Делись добром ;)