Дослідження процесу організації праці на підприємстві

отчет по практике

РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА Й УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Основною метою діяльності ТД «Ніжин» є реалізація продукції, яка виготовлена на ТОВ «Ніжинський Консервний Завод».

Уся продукція ТМ «Ніжин» виробляється лише зі свіжих українських овочів, вирощених у літній період. Здійснюється суворий контроль усього процесу виробництва, якості сировини та готового продукту.

Підприємство оснащене новим обладнанням з Угорщини, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, новітніми лініями з переробки сільськогосподарської продукції. Стародавня рецептура й секрети консервування дозволяють створити смак, який не повторює жодна марка.

Управлінню підприємством притаманні всі ознаки «Школи підприємництва», яку виділив в своїй класифікації Генрі Мінцберг.

Школа підприємництва відноситься до описових (дескриптивних) шкіл, особливістю яких є формування стратегії та її здійснення розглядається як динамічний процес.

Вона розглядає стратегічний процес виключно через призму однієї особи - керівника. В ній наголошується на важливості притаманним лише особистості явищам: інтуїції, здоровому глузді, мудрості, досвіді і проникливості. На цьому базисі формується бачення стратегії як перспективи, що практично тотожна такому інтуїтивному феномену як бачення.

Саме така особливість, розгляд стратегічного планування і перспективи не як результату колективної праці, а виключно дітищу голови організації. Таким чином, уся організація впадає в залежність від керівника та його особистісних характеристик. Він повністю перебирає на себе владу приймати рішення та функції взаємодії з навколишнім середовищем.

Уся концепція школи підприємництва формується навколо «бачення» - уявленні про стратегію, що народжується або відображається в свідомості керівника організації. Саме передбачення як результат бачення і надихає та дає розуміння того, що має бути зроблене. Такий підхід складно назвати чітким планом, оскільки за своєю формою це є лише результатом субєктивних відчуттів однієї особи. Проте, завдяки такій своїй особливості, така форма стратегічного управління є досить гнучкою в порівнянні з іншими і легко адаптується до умов, що постійно змінюються. Цій школі характерна певна діалектичність, оскільки з одного боку бачення розглядається як щось, що обовязково має статися незалежно від зовнішніх умов, в той самий час це продуманий з точки зору орієнтирів та напряму процес, що знаходиться в постійному стані змін та розвитку у відповідь на деталі, що вимальовуються «на ходу».

Не займаючись безпосередньо виробництвом продукції, на співробітників ТД «Ніжин» покладені обовязки планування випуску та реалізації готової продукції.

Виробництво сільськогосподарської продукції має сезонний характер, тому планування виробничих процесів грає важливу роль, адже від розподілення ресурсів залежить фінансовий стан підприємства, його стійкість.

План випуску продукції затверджується промисловими підприємствами на основі плану продажів, який розробляється не менш ніж один раз на рік аналітиком підприємства разом з директором ТД «Ніжин».

Процес складання щорічного плану повністю відповідає положенням школи підприємництва, базується на нагромадженому досвіді директора підприємства, що ґрунтується на знанні закономірностей перебігу і розвитку, процесів та подій, тенденцій, закономірність яких у минулому і зараз досить відома.

У посадові обовязки аналітика підприємства входять:

· організація перспективних і поточних планів підприємства;

· планування виробничо-господарської діяльності структурних підрозділів підприємства;

· обґрунтування внесення відповідних змін у плани підприємств та їхніх підрозділів у разі зміни виробничо-господарської ситуації;

· підготовка необхідних матеріалів для розгляду проектів планів, підсумків роботи підприємства та його підрозділів у різних органах управління підприємством;

· організація розробки заходів щодо виконання планів;

· контроль за виконанням підрозділами підприємства річних та оперативних планів;

· організація і керівництво роботою з комплексного, економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;

· методичне керівництво, розробка форм і документації, порядку і строків планово-економічної роботи;

· вивчення і розповсюдження передового досвіду планово-економічної роботи, оперативного обліку та аналізу господарської діяльності підприємства та його підрозділів.

Продуктивність виробництва торговельного підприємства відповідатиме рівню виконання планів продажів.

Для підприємств торгівлі зростання продуктивності виявлятиметься у вигляді:

· збільшення товарообігу, що реалізований за одиницю часу та за незмінної якості торгового обслуговування;

· підвищення якості торгового обслуговування за незмінного обсягу діяльності, що виконується в одиницю часу;

· скорочення витрат на одиницю із товарообігу чи наданих послуг;

· скорочення часу обігу товарів;

· збільшення обсягів діяльності (товарообігу) і норми прибутку.

Делись добром ;)