Дослідження функціональної стратегії "Артемівське УВП УТОГ"

курсовая работа

2.2 SWOT- аналіз діяльності підприємства

Таблиця 2.1. Сильні і слабкі сторони, можливості і загрози

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Чітко проявляєма компетентність.

2. Високе мистецтво конкурентної боротьби.

3. Розроблена система навчання нових співробітників

4. Чітко сформована стратегія.

5. Налагоджені партнерські відносини з постачальниками

1. Існуюча структура ускладнює вихід рентабельних напрямків.

2. Застарілі технології та обладнання.

3. Слабка політика просування продукції.

Можливості

Загрози

1. Розширення диапозонов можливих товарів.

2. Зниження торгових барєрів у виході на зовнішні ринки.

3. Велика доступність ресурсів

4. Обмежування законів

5. Ослаблення нестабільного бізнесу

1. Поява закордонних конкурентів з товарами низької вартості

2. Посилення вимог постачальників

3. Законодавче регулювання ціни

Визначимо експертні кількісні оцінки парних поєднань «сильна сторона - загроза», «слабка сторона - загроза», «сильна сторона - можливість», «слабка сторона - можливість». Результати представимо у вигляді матриці № 2 (таблиця 2.4).

Таблиця 2.2. Експертні кількісні оцінки

Сильні сторони

Слабкі сторони

Разом

Чітко проявляєма компетентність

Високе мистецтво конкурентної боротьби.

Розроблена система навчання нових співробітників

Чітко сформована стратегія.

Налагоджені партнерські відносини з постачальниками

Існуюча структура ускладнює вихід рентабельних напрямків

Застарілі технології та обладнання

Слабка політика просування продукції

Можливості

Розширення диапозонов можливих товарів

5

5

4

5

3

3

5

4

34

Зниження торгових барєрів у виході на зовнішні ринки

4

5

4

5

5

4

4

4

35

Велика доступність ресурсів

5

4

3

4

4

3

4

4

31

Обмежування законів

3

5

4

5

5

4

3

4

33

Ослаблення нестабільного бізнесу

4

4

3

5

5

3

4

5

33

Загрози

Поява закордонних конкурентів з товарами низької вартості

4

5

3

4

4

5

4

5

34

Посилення вимог постачальників

4

4

3

4

5

5

5

4

34

Законодавче регулювання ціни

5

4

3

3

4

4

4

4

31

Разом

34

36

27

35

35

31

33

34

На основі аналізу даних таблиці 2.4 зроблені наступні висновки:

- головна загроза для фірми це поява закордонних конкурентів з товарами низької вартості (34 б.);

- основні можливості полягають в зниження торгових барєрів у виході на зовнішні ринки (35 б.),

- основні сильні сторони високе мистецтво конкурентної боротьби (36 б.);

- основною слабкою стороною є слабе просування продукції (34 б.).

На підставі поєднання можливостей і загроз з сильними і слабкими сторонами підприємства, сформулюємо основні проблеми, таблиця 2.5, і побудуємо проблемне поле підприємства, таблиця 2.6. Для оцінки кожної з проблем з таблиці 2.4, будується «проблемне поле підприємства» (таблиця 2.6), яке є матрицею, аналогічною узагальненій матриці SWOT -аналізу (таблиця 2.4), але на перетині рядків і стовпців якої поміщається номер проблеми по порядку з таблиці 2.6 (№ з/п), що перекриває цей осередок. Оцінка проблеми, яку виставляється в таблиці 2.5, дорівнює сумі експертних оцінок осередків з таблиці 2.4, що перекриваються даною проблемою в таблиці 2.6. Наприклад, для проблеми № 1 «Розвиток сегменту нафтопереробки за допомогою ліцензій з нерозподіленого фонду» відмічений 16 осередків в таблиці 2.6. Сума експертних оцінок цих осередків з таблиці 2.4, складає оцінку проблеми.

Таблиця 2.3. Ранжирування проблем Артемівський УВП УТОза значимістю

№ з/п

Формулювання проблеми

Оцінка проблеми

Ранг проблеми

1.

Встановлення сприятливих відносин з постачальниками за кордоном

78

1

2.

Модернізація обладнання

45

3

3.

Розвиток каналів збуту

55

2

4.

Збільшення зростаня інфляції

21

5

5.

Подорожчення сировини

39

4

6.

Економічна ситуація в країні

21

5

7.

Моніторинг витрат

6

6

Таблица 2.4. Проблемне поле

Сильні сторони

Слабкі сторони

Чітко проявляєма компетентність

Високе мистецтво конкурентної боротьби

Розроблена система навчання нових співробітників

Чітко сформована стратегія.

Налагоджені партнерські відносини з постачальниками

Існуюча структура ускладнює вихід рентабельних напрямків

Застарілі технології та обладнання

Слабка політика просування продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

Можливості

Розширення диапозонов можливих товарів

1

2

3

6

3

3

1

2

3

Зниження торгових барєрів у виході на зовнішні ринки

2

1

3

2

1

1

1

2

3

Велика доступність ресурсів

3

5

5

7

5

1

6

2

3

Обмежування законів

4

6

2

6

5

3

3

2

5

Ослаблення нестабільного бізнесу

5

1

5

2

4

5

4

2

4

Погрози

Поява закордонних конкурентів з товарами низької вартості

6

1

1

3

1

1

1

2

3

Посилення вимог постачальників

7

1

2

7

3

1

1

1

6

Законодавче регулювання ціни

8

4

5

6

4

1

5

1

3

Відповідно до отриманих кількісних оцінок можна стверджувати, що головними стратегічними напрямами розвитку Артемівський УВП УТОГ в найближчій перспективі стануть:

- Розвиток каналів збуту;

- Модернізація обладнання;

- Проведення роботи по зниженню ціни на сировину;

- Встановлення сприятливих відносин з постачальниками за кордоном.

Делись добром ;)