Загальна характеристика управління проектами

курсовая работа

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»- 2014. - Режим доступу до ресурсу: nempump.com

2. http://www.kerammash.ua/rus/pdfs/pages/termomaster-shahta.pdf

3. Управління проектами: навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. -- К. : Каравела, 2004. -- 344 с.

4. Управління проектами: підручник Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. -- К. : ЦУЛ, 2010. -- 432 с.

Делись добром ;)