Застосування SWОТ-аналізу в діагностиці протистояння підприємств-конкурентів на досліджуваному ринку

контрольная работа

Список використаної літератури

1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ: Центр навчальної літератури, 2007. - 307 с

2. Косянчук Т.Ф., Лукянова В.В., Майорова Н.І., Швид В.В. Економічна діагностика: Навчальний посібник за заг. ред. Т.Ф. Косянчук - Львів: Новий світ 2000. - 2007. - 452 с.

3. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обовязкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу “ Економічна діагностика» для студентів заочної форми навчання

4. Пошукові системи internet

Делись добром ;)