Застосування стратегії диверсифікації виробництва на прикладі підприємства ВАТ ЧРМЗ "Жовтневий молот"

дипломная работа

1.1 Поняття реструктуризації підприємства

Диверсифікація є одним із засобів розвитку підприємства. Вона має на меті розповсюдження його виробничої і комерційної діяльності за межі спеціалізації, яка склалася раніше, на безліч галузей економіки, та господарських сфер, які не повязані між собою прямою виробничою кооперацією і не конкурують один з одним.[13]

Виступаючи інструментом усунення диспропорцій відтворення та перерозподілу ресурсів, диверсифікація виробництва і підприємницької діяльності переслідує різноманітні цілі і визначає напрямок реструктуризації економіки.

Для того, щоб детально познайомитись з поняттям диверсифікація, слід розкрити поняття “реструктуризація” підприємства, та поняття “аналіз стратегічних альтернатив”.

Отже, з метою вирішення управлінських, організаційних, виробничих і, як наслідок, фінансових проблем на підприємствах, керівники застосовують процедуру Реструктуризації.

Реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на підвищення конкурентноздатності підприємства та збільшення його вартості, здатних привести до фінансового оздоровлення, збільшення випуску продукції, підвищення ефективності виробництва. В період реструктуризації може відбуватись реорганізація підприємства, зміна форми управління, власності, організаційно-правової форми, здійснюватись погашення боргових зобовязань.

Реструктуризація проводиться за побажанням власника чи керівництва компанії, на вимогу кредиторів чи потенційних інвесторів. Вона можлива як на працюючому підприємстві так і в процедурі банкрутства. Без проведення реструктуризації для зміни та налагодження бізнес-процесів неможливо впроваджувати будь-які інформаційні системи.

Процедура реструктуризації передбачає собою безпосередню роботу консультантів на підприємстві з його менеджментом. На першому етапі проводиться діагностика стану підприємства, на другому - підготовка висновків та написання рекомендацій (у вигляді Плану Реструктуризації) і на третьому - виконання Плану безпосередньо на підприємстві.

Таблиця 1.1 - Види Реструктуризації

Види реструктуризації

Мета застусування

Причини та шляхи застосування

1

2

3

Санаційна або відновна

Застосовується для виходу з кризового та передкризового стану

Втрачено ринкові позиції

Проблеми з постачанням

Великі запаси готової продукції

Прогресивна або адаптаційна

Застосовується для подолання негативних тенденцій

Вичерпано ринковий потенціал

Відсталість у порівнянні зі світовими стандартами

Низька ефективність управління

Операційна

Зміни в основній господарській діяльності підприємства

Скорочення непродуктивних витрат

Зростання продуктивності виробництва

Підвищення якості продукції

Реорганізація та перепрофілювання

Зміни в структурах

Оперативна

Підвищення ліквідності підприємства за рахунок внутрішніх резервів

Ефективне управління грошовими потоками

Формування механізму та системи збуту продукції

Відмова від збиткової продукції

Відмова від збиткової діяльності

Удосконалення організації виробництва

Контроль за якістю продукції

Відмова від зайвих активів

Стратегічна

Залучення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування

Диверсифікація виробництва

Впровадження нових технологій

Сертифікація виробництва

Підвищення кволіфікації персоналу

Фінансова реструктуризація

Управління та зміна в структурі пасивів (боргів компанії)

Отже, як бачимо, диверсифікація є однією із стратегій стратегічного виду реструктуризації підприємства.

Делись добром ;)