Імідж ділової людини та організації

контрольная работа

1. Види іміджу

Термін „імідж" стає більш змістовим і однозначним, коли його зміст і принципи побудови визначаються залежно від субєкта дослідження.

Імідж, як зазначають вчені, може бути: особистий, корпоративний і товарний.

Особистий імідж.

Особистий імідж - це ваш образ. Ви не можете не мати іміджу. Хочете ви цього чи ні, оточуючі бачать те, що ви вибрали, щоб показати їм... Те, як ви йдете, сидите чи стоїте, є результатом навчання, темпераменту та умов, але те, як ви одягаєтесь, є результатом вашого особистого вибору.

Особистий імідж визначається складним набором внутрішніх і зовнішніх факторів, що складають самоімідж, бажаний і необхідний імідж.

Можна доповнити ще кілька можливих варіантів особистого іміджу, а саме: дзеркальний, реальний, ідеальний, множинний і створений.

Так, дзеркальний імідж - це наше уявлення про себе; реальний імідж - погляд на себе збоку; ідеальний імідж - ідеалістична точка зору на обєкт, що розглядається; множинний імідж - сукупність ряду ознак, що характеризують і символізують єдине утворення; створений імідж - образ обєкта, що утворився після проведення іміджмейкерської компанії.

Корпоративний імідж.

У якості носіїв корпоративного іміджу виступають організаційно-діяльнісні засоби. Імідж потрібен корпорації для того, щоб люди усвідомлювали і оцінювали її роль у економічному і соціально-політичному житті конкретного регіону. Корпорація має прославлятися не лише своєю продукцією чи послугами, а й своїм „его", що формується у свідомості оточуючих як суспільний обєкт.

Делись добром ;)