Імідж ділової людини та організації

контрольная работа

Товарний імідж

В якості носіїв товарного іміджу виступають матеріальні та виробничо-діяльнісні засоби: матеріали, товари, групи виробів тощо.

Кожен із названих видів іміджу повинен бути керованим. Специфіка управління іміджем полягає в сукупному і синхронному функціонуванні таких його складових:

можливостей самого обєкта іміджування;

вимог до вирішення завдань іміджування;

вимог до каналу, по якому буде „проходити" іміджування;

вимог аудиторії щодо іміджованого обєкта.

Крім названих видів іміджу використовуються ще й такі:

Імідж політика - образ-замінник політичного діяча.

Імідж бізнесмена - семіотичний замінник особистості підприємця.

Імідж суспільства - символ громадянської спільноти.

Імідж виробничої фірми - те, що заміняє суть поняття „ виробниче підприємство".

Імідж торгової марки - символ-знак, що символізує поняття торгової марки, бренд.

Імідж викладача - те, що може бути символом поняття вчителя вищої школи.

Імідж творчої особистості - те, що відповідає образу творчої людини.

Імідж нації - знакове заміщення поняття народу тієї чи іншої країни [9, с.17-21].

Делись добром ;)