Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

контрольная работа

2.2 Групування підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за напрямами проведених інновацій

Найпоширеніші напрями проведення інновацій підприємствами, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Групування підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за напрямами проведених інновацій у 2006-2008р.р. [4]

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

Всього

З них займалися інновацій-ною діяльністю

Утому числі витрачали кошти на

Внутрішні НДР

Зовнішні НДР

Придбання машин, обладнань,установок

Інші зовнішні знання

Інше

2006

726

73

12

7

34

14

12

2007

821

100

12

3

67

5

19

2008

874

90

11

6

50

5

13

Дані табл. 3 свідчать про те що з кожним роком кількість підприємств, що займаються виробництвом іншої неметалевої мінеральної продукції збільшується. Проте, на жаль, інновації проводять приблизно 10 % з них.

У 2007 спостерігається найбільша активність підприємств до інноваційної діяльності. З них 67 підприємств витрачали кошти на придбання машин, обладнань,установок, 12 на внутрішні НДР, 3 на зовнішні знання.

Проте вже у 2008 році кількість цих підприємств зменшилась на 10 од., попри те що нових утворилось 53. Відповідно зменшилось витрачання коштів на придбання машин, обладнань,установок, на внутрішні НДР, на зовнішні знання та інше.

Делись добром ;)