Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

контрольная работа

2.3 Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції за джерелами

Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності можуть бути : кошти Державного бюджету України, власні кошти фінансово-кредитних установ, власні чи запозичені кошти субєктів інноваційної діяльності, інші джерела, не заборонені законодавством України. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції схематично зображені на рис. 2

Рис. 2 Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції

З рис.2 можемо зробити наступний висновок : обсяги фінансування інноваційної діяльності на підприємствах зростає. У 2008 році було витрачено на 68,59 % коштів більше порівняно з 2007р. Проте залучення цих коштів відбувається за рахунок власних джерел фінансування та частково кредитів, держава та вітчизняні інвестори за останні три роки не витратили ні одної гривні на фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

Також з рис. 2 бачимо, що у 2007-2008 р.р. зарубіжні інвестори вклали в інновації підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції близько 23614,8 тис.грн, що становить 1,87 % від загального обсягу фінансування за три роки.

Делись добром ;)