Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

контрольная работа

2.5 Кількість підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, що реалізували інноваційну продукцію

Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким вимогам:

а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;

б) така продукція виробляється в Україні вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники [3]. Кількість підприємств з, що реалізували інноваційну продукцію показано у таблиці 6 .

Таблиця 6

Кількість підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, що реалізували інноваційну продукцію у 2006-2008 р.р. [4]

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної

продукції

Кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію

З них

Продукція, що була

новою для ринку

Продукція що була новою тільки для підприємства

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

62

73

65

13

19

11

45

58

59

Відхилення

Відхилення

Відхилення

2006/2007

2008/2007

2006/2007

2008/2007

2006/2007

2008/2007

+ 11

-8

+6

-8

+13

+1

Із даних табл. 5 видно, що у 2007 році кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію зросла на 11од. Також у цьому періоді, порівняно з попереднім зростала і продукція що була новою на ринку (на 6 од.) та продукція, що була новою тільки для підприємства. Та вже через рік ці показники помітно зменшились.

Також цікавим є й той факт, що інноваційна продукція підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, в порівнянні з всією промисловою, що реалізовується на українському ринку є дуже мізерною, що зображено на рисунку 3.

У 2008 році, порівняно з 2007 роком кількість підприємств, що реалізували промислову продукцію збільшилась на 98 од. Тоді як кількість підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, що реалізували інноваційну продукцію на 8 од (рис.4).

Рис. 4 Кількість підприємств в Україні, що реалізували інноваційну та промислову продукцію

Делись добром ;)