Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

контрольная работа

2.6 Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію (таблиця 7)

Таблиця 7

Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію у 2007-2008 р.р. [4]

Всього

Із загального обсягу реалізованої інноваційної продукції

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

Продукція, що була новою для ринку

Продукція що була новою тільки для підприємства

2006

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

464522,5

3,9

173731,41

290791,09

2007

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

745523,5

3,1

291779,4

453744,1

2008

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

978118

3,2

426463,5

551654,5

Дані таблиці 7 свідчать про те, що обсяги реалізованої інноваційної продукції підприємствами, що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію у 2008 році порівняно з 2006 р. зросли майже на 52 тис. грн.. Проте у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції зменшились на 0,7 %.

Також варто зазначити, що кількість продукції, яка була новою на ринку зростає, тоді як кількість продукції що нова тільки для підприємства спадає (рис.5)

Делись добром ;)