Інформаційний консалтинг

курс лекций

1.3 Методи роботи консалтингової служби

Надання консультаційних послуг, взаємодія з клієнтами здійснюється виключно на добровільній основі на засадах навчання, переконання без застосування будь-яких дій примусового характеру (адміністративний вплив, розподіл матеріальних ресурсів, фінансів, інспектування, контроль тощо).

Спеціалісти консалтингових формувань окрім професійної майстерності мають володіти методами ведення консалтингової діяльності - інформування, навчання та консультування при впровадженні нововведень. Методи поділяються на окремі групи, зокрема, соціально-психологічні і економічного аналізу. До соціально-психологічних методів консультування належать такі методи:

масового розповсюдження інформації (з використанням методик вибору і задіяння ефективних засобів масової інформації, ведення виставкової діяльності, реклами тощо);

групового навчання і консультування (з використанням методик проведення науково-практичних семінарів, польових днів, лекцій, активного навчання і підготовки управлінських рішень - мозкової атаки, “case study", ділової гри тощо);

дистанційного навчання і консультування (з використанням Web-технологій, баз (банків) інформації, електронної діагностики, листування, аудіо - , відео - , телефонних гарячих ліній, телеконференцій тощо);

з психологічних і етичних аспектів консультаційної роботи.

Крім соціально-психологічних методів, консультанти мають вільно володіти і методами економічного аналізу при обґрунтуванні господарських рішень і порад, в т. ч. з використанням методик:

діагностики проблем клієнтів (проведення соціологічних досліджень, SWOT-аналізу, фінансового аналізу тощо);

економічного аналізу і варіантного напрацювання управлінських рішень (складання часткових бюджетів, визначення маржинального доходу, проведення факторного аналізу тощо);

бізнес-планування і інвестиційного проектування;

інших спеціалізованих методик економічного аналізу.

Делись добром ;)