Кадрове планування в організації

реферат

4.Оперативний план роботи з персоналом

Кадрове планування реалізується шляхом здійснення цілого комплексу взаємоповязаних заходів, що обєднуються в оперативному плані роботи з персоналом. Структура кадрового планування наведена на рисунку 1.

Рис.1 Кадрове планування

Оперативний план роботи з персоналом--комплекс взаємоповязаних кадрових заходів, спрямованих на реалізацію конкретних цілей організації та кожного працівника зокрема, охоплює планування всіх видів з персоналом і складається, як правило, на рік. Структура типового оперативного плану роботи з персоналом наведена на рисунку 2.

Збір інформації про персонал

Визначення цілей кадрового планування

Перевірити інформацію про персонал з метою визначення його

відповідності цілям організації

Визначити, чи можливо виконати цілі кожного працівника

Спланувати потребу в персоналі

Спланувати залучення, вивільнення й адаптацію персоналу

Спланувати використання персоналу

Спланувати навчання, перепідготовку і підвищення

Спланувати ділову карєру,службово-професійне процвітання

Спланувати витрати

Регулярний контроль і розвиток планування окремих видів

Рис. 2. Структура типового оперативного плану роботи з персоналом.

Для розробки оперативного плану роботи з персоналом потрібно за формою спеціально розроблених анкет зібрати таку інформацію:

- відомості про постійний склад персоналу (прізвище, імя, по батькові, місце проживання, вік, час вступу на роботу тощо);

- дані про структуру персоналу (кваліфікація, статево-вікова структура, питома вага інвалідів, питома вага робітників, службовців, управлінців);

- плинність кадрів;

- втрати часу через простої, хвороби;

- дані про тривалість робочого дня (повністю чи частково зайняті, працюючі в одну, декілька змін, у нічну зміну, тривалість відпустки);

- заробітна плата робітників і службовців (її структура, додаткова заробітна плата, надбавки, оплата за тарифами і вище тарифів).

Анкети складають так, щоб одержати основні дані для кадрового планування. інформація про персонал повинна відповідати таким вимогам:

- простота -- це означає, що інформація повинна мати стільки даних і тільки тих і в тому обсязі, скільки потрібно в конкретному випадку;

- наочність - дані повинні бути представлені так, щоб можна було швидко визначити основні дані; для цього потрібно використовувати таблиці, графіки;

- однозначність - дані повинні бути зрозумілими і, мати однозначне

тлумачення;

- зіставлення - дані наводяться у зіставних одиницях і застосовуються до тих обєктів, де це можливо;

- актуальність -- дані мають бути оперативними, своєчасними і свіжими;

- наступність - дані про персонал, які наводяться за різний період, повинні розраховуватись за однією методикою і за однаковими формами їх подачі.

Планування потреби в персоналі є початковою стадією в процесі кадрового персоналу І грунтується наданих кількості робочих місць, плані проведення організаційно-технічних заходів, штатного розкладу і плані заміщення вакантних посад, після чого розробляються плани використання, розвитку, скорочення персоналу і планування витрат на персонал.

Делись добром ;)