Карта стратегічних груп конкурентів та її застосування в управлінні конкурентоспроможністю підприємства

реферат

1. Поняття про стратегічні групи конкурентів

Загальні уявлення про найближчих конкурентів можна одержати на основі вивчення даних про їхнє положення в галузі, про стратегічні цілі, звертаючись до їхніх дій у недалекому минулому і на основі аналізу основних підходів до ведення конкурентної боротьби. Цілі і стратегії конкурентів можна класифікувати за такими ознаками:

§ масштаб конкуренції (місцева, регіональна, національна, міжнаціональна, світова);

§ стратегічні наміри (бути домінуючим лідером, витіснити нинішнього лідера в галузі з його позицій, бути в числі лідерів галузі, утримати позиції, просто вижити);

§ цілі стосовно досягнення певної частки на ринку (агресивна експансія за рахунок придбання інших фірм, експансія за рахунок внутрішнього зростання, утримання існуючої частки ринку);

§ конкурентна позиція (сильнішає, добре захищена, компанія намагається змінити своє положення на ринку);

§ тип стратегії (наступальна, оборонна, агресивна стратегія з високим рівнем ризику);

§ конкурентні стратегії (лідерство за витратами, фокусування на ринковій ніші, диференціація продукції).

Для визначення фірм-конкурентів достатньо використовувати для аналізу наведені вище класифікаційні ознаки і карту стратегічних груп.

Стратегічна група конкурентів -- це певна кількість підприємств, які посідають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі одних і тих самих конкурентних переваг і однаковими методами. Підприємства опиняються в одній і тій самій стратегічній групі, якщо вони відповідають принаймні одній із зазначених вимог :

§ близька структура асортименту продукції;

§ використання однієї системи розподілу;

§ однакові тип і ступінь вертикальної інтеграції;

§ пропонування покупцям аналогічних послуг і технічної допомоги в експлуатації;

§ спрямованість на одних і тих самих замовників;

§ задоволення попиту покупців, що потребують однакових особливостей у виробах;

§ використання одних і тих самих прийомів реклами у засобах масової інформації;

§ застосування ідентичних технологічних підходів до виготовлення та обслуговування продуктів (або надання послуг);

§ робота в одному інтервалі параметрів «ціна -- якість»;

§ наявність ідентичних стратегічних орієнтирів та механізмів їх досягнення;

§ однакова поведінка на ринку.

Чим ближчими є параметри у підприємств-конкурентів, частіше зустрічаються ті самі конкурентні переваги, тим ретельніше слід вивчати їхню діяльність, оскільки саме вони є основними конкурентами, що входять до однієї стратегічної групи. Різні галузі можуть мати різну кількість стратегічних груп. Важливо чітко визначити необхідні параметри для характеристики стратегічних груп галузі, які б відбивали специфічні характеристики підприємств певної галузі загалом і відмінності однієї стратегічної групи від іншої в межах галузі. Такими характеристиками можуть бути фактори конкурентоспроможності, згідно з якими треба аналізувати галузі та формувати стратегічні групи.

Делись добром ;)