Карта стратегічних груп конкурентів та її застосування в управлінні конкурентоспроможністю підприємства

реферат

3. Оцінка конкурентоспроможності компанії «Coca-Cola» на ринку безалкогольних напоїв України

Для побудови карт стратегічних груп конкурентів підприємства «Coca-Cola Beverages Ukraine» у сфері виробництва та продажу безалкогольних напоїв візьмемо діяльність таких найбільших підприємств у даній галузі в Україні:

1. Coca-Cola Beverages Ukraine

2. ЗАТ «Оболонь»

3. ВАТ «Росинка»

4. Концерн «Ерлан»

5. ВФ „Панда”

6. ВТМ «Премія»

7. ВАТ «Вініфрут»

8. ЗАТ «Добра вода»

9. ТОВ «Сеса»

10. PepsiCo Inc.[4]

Побудуємо карти стратегічних груп конкурентів за різними параметрами (рис.1.1, рис.1.2, рис.1.3).

стратегія конкурент карта матриця

Рис.1.1 Карта стратегічних груп конкурентів за параметрами широта асортименту - ціна

Рис.1.2 Карта стратегічних груп конкурентів за параметрами обсяг продажів - якість

Рис.1.3 Карта стратегічних груп конкурентів за параметрами інтенсивність реклама - географічні межі ринку

З даних карт стратегічних груп конкуренті можна побачити, що основними конкурентами підприємства Coca-Cola Beverages Ukraine є ЗАТ «Оболонь», ВАТ «Росинка», PepsiCo Inc. З метою дослідження конкурентоспроможності підприємства Coca-Cola Beverages Ukraine проведемо аналіз сильних і слабких сторін у порівнянні з конкурентами та методом SMART побудуємо профіль конкурентів. Результати такого аналізу представлені у таблиці 1. [14]

Виходячи з побудованого профілю можна розрахувати зважені оцінки для кожного підприємства.

З.О. = ?pi*wi ,

де: З.О. - зважена оцінка підприємства,

Pi - оцінка фактору

Wi - вага фактору

З.о. Coca-Cola = 0,65+1+0,2+0,5+0,85+0,2+0,35+0,25+0,4+0,15+0,14=4,69

З.о Оболонь = 0,52+0,6+0,2+0,4+0,68+0,1+0,14+0,15+0,24+0,06+0,14 = 3,23

З.о Росинка =0,52+0,4+0,15+0,3+0,34+0,15+0,14+0,15+0,16+0,06+0,21=2,58

З.о. PepsiCo = 0,65+1+0,1+0,3+0,51+0,15+0,28+0,2+0,4+0,12+0,14= 3,85

Таблиця 1.1

Профіль підприємств-виробників безалкогольних газованих напоїв

За кожним фактором оцінка вище середньоринкової може розглядатися як сила, нижче середньоринкової - як слабкість. У даному випадку зважена оцінка Coca-Cola Beverages Ukraine становить: З.О. = 4,69

Серед зазначених конкурентів це значення знаходиться на першому місці. Для кращих результатів слід визначити «абсолютну» конкурентну силу. «Абсолютна» конкурентна сила знаходиться шляхом зіставлення оцінок даної фірми та її найбільш небезпечного конкурента (так як за кожним фактором на ринку може бути свій лідер, у результаті зіставлення здійснюється не з конкретним найбільш небезпечним конкурентом, а з «ідеальним»:

, (2.2)

де max Pi - найвища оцінка серед всіх конкурентів за -м фактором.

Ті фактори, за якими значення в дужках отримується позитивним, представляють собою «головні переваги» фірми, тобто її конкурентні переваги. Позитивне значення З.О.абс говорить про те, що сил у фірми більше, ніж слабких сторін. Зіставимо конкурентну силу Coca-Cola Beverages Ukraine з ідеальним конкурентом (табл. 1.2).[18]

Таблиця 1.2

Зіставлення конкурентної сили Coca-Cola Beverages Ukraine з «ідеальним» конкурентом

Фактори конкурентоздатності

Оцінка (1-5 балів)

Оболонь

Росинка

PepsiCo

Coca-Cola Beverages Ukraine

Конкурентна сила

(звичайна)

Конкурентна сила

(абсолютна)

Якість

0,52

0,52

0,65

0,65

0

Ціна

0,6

0,4

1

1

0

Широта асортименту

0,2

0,15

0,1

0,2

+0,1

Обсяги реалізації

0,4

0,3

0,3

0,5

+0,2

Частка ринку

0,68

0,34

0,51

0,85

+0,34

Ступінь оновлення продукції

1,0

0,15

0,15

0,2

+0,05

Наявність власних ексклюзивних видів продукції

0,14

0,14

0,28

0,35

+0,07

Рекламний бюджет

0,15

0,15

0,2

0,25

+0,05

Рівень впізнання споживачами торгової марки

0,24

0,16

0,4

0,4

0

Унікальність власних технологій

0,06

0,06

0,12

0,15

+0,03

Незалежність від іноземних інвесторів

0,14

0,21

0,14

0,14

0

Сумарна оцінка

3,23

2,58

3,85

4,69

+0,84

З таблиці можна побачити, що абсолютні конкурентні позиції Coca-Cola Beverages Ukraine є вищими, ніж у всіх конкурентів. Зокрема, перевагу над основним конкурентом - компанією PepsiCo - підприємство Coca-Cola Beverages Ukraine отримало завдяки більшому асортименту, обсягам реалізації та частки ринку, а також високому ступеню оновлення продукції та унікальністю власних технологій.[4]

За даними матриці профілів підприємств побудуємо «Радар конкурентоспроможності» (рис. 1.4). Даний радар будується за осями, якими є критерії представлені у матриці. На даних осях відкладаються оцінки кожного підприємства по кожному критерію і будуються багатокутники.

Рисунок 1.4 Радар конкурентоспроможності

Площа радару Coca-Cola =60,13

Площа радару Оболонь=25,52

Площа радару Росинка=12,99

Площа радару PepsiCo =37,26

Порівнявши площі радарів підприємств можемо оцінити їх конкурентоспроможність. Виходячи з даного аналізу можна сказати що найбільш конкурентоспроможним на ринку безалкогольних напоїв України є підприємство Coca-Cola.

Крім того скористаємось графічним способом оцінки конкурентоспроможності підприємств, представленим в першому розділі. На його основі побудуємо багатокутник конкурентоспроможності підприємства Coca-Cola Beverages Ukraine та конкурентів (рис.1.5).[14]

Рис.1.5 Багатокутник конкурентоспроможності

Також проведемо аналіз конкурентоспроможності вітчизняних виробників безалкогольних газованих напоїв методом аналізу ієрархій Сааті (рис. 1.6).

Рис. 1.6 Конкурентні позиції компаній на ринку

Як можна побачити з проведеного аналізу підприємство Coca-Cola Beverages Ukraine так як і при попередньому аналізі займає лідируючу позицію серед своїх основних конкурентів, а отже і загалом на ринку безалкогольних напоїв України.[18]

Провівши аналіз конкурентоспроможності підприємства Coca-Cola Beverages Ukraine різними методами, можна зробити висновок, що компанія знаходиться у стабільному лідируючому стані. Конкурентоспроможність компанії є найвищою серед компаній конкурентів згідно кожного методу дослідження. Виходячи з карт стратегічних груп конкурентів було виявлено що основними конкурентами компанії на ринку України є два національні виробники «Оболонь» та «Росинка», та світовий конкурент компанії що також діє на українському ринку, компанія PepsiCo .[14]

Побудувавши профілі даних підприємств та їх радари конкурентоспроможності можна сказати що найбільш конкурентоспроможною є компанія Coca-Cola Beverages Ukraine, на другому місці PepsiCo, потім «Оболонь» і «Росинка» відповідно.

За результатами аналізу методом Сааті отримані дещо інші результати, але компанія Coca-Cola Beverages Ukraine також є найбільш конкурентоспроможною на даному ринку.

4.

Делись добром ;)