Контрактна логістика та логістичний аутсорсинг

научная работа

1.1 Поняття та особливості контрактної логістики та аутсорсингу

На даний момент на ринку логістичних послуг працює не так багато логістичних компаній і логістичних операторів (в т. ч. як українських, так і закордонних).

Контрактна логістика (або логістичний аутсорсинг) - це окрема галузь бізнесу, що дозволяє великим підприємствам передавати виконання окремих логістичних функцій, або навіть всієї логістичної системи підприємства в обслуговування іншій компанії. Логістичні компанії, як правило, надають вузькоспеціалізовані послуги: транспортування, складське зберігання, декларування (митні послуги), підготовка експортно-імпортної документації, послуги зі звязку із 2 закордонними постачальниками тощо.

Логістичні ж оператори - це логістичні компанії, які надають комплекс послуг своїм клієнтам.

Досвідчений оператор може залучати інших підрядників для виконання поставлених цілей. Крім цього, логістичні оператори укладають угоди, в основному, на середньо- та довгостроковий період та намагаються бути основним (єдиним) виконавцем для свого замовника. Логістичні оператори готові делегувати своїх окремих спеціалістів на підприємство-замовник для максимально ефективної координації їх спільної діяльності. Логістичні оператори і логістичні компанії, в будь-якому разі, намагаються чітко реагувати на вимоги підприємств-замовників та постійно покращувати якість обслуговування, керуючись в своїй діяльності основними принципами логістики.

Контрактна логістика дозволяє звільнити частину власних ресурсів, задіяних в обслуговуванні логістичних ланцюжків, і направити їх в інші сфери бізнесу, в той час, як виконання функцій логістики для даної компанії бере на себе зовнішній партнер [1].

В основі аутсорсингу логістичних функцій лежить прагнення організацій до скорочення логістичних витрат, а також бажання сконцентруватися на основних видах діяльності.

Логістичні функції не є основним видом діяльності компаній-виробників продукції та відповідно до логіки ефективного управління повинні бути винесені "за межі" організації. При цьому використання послуг логістичних провайдерів, які мають необхідні ресурси і володіють необхідними компетенціями (технологія, ноу-хау, спеціальне обладнання, підготовлені кадри), призводить не тільки до зниження рівня загальних витрат, але і до якісного підвищення рівня обслуговуваня кінцевого споживача. Поєднання інструментів логістики та аутсорсингу створює організації необхідні умови і конкурентні переваги для успішного функціонування на сучасному ринку. Такий підхід до реалізаціїлогістичних функцій і бізнес-процесів отримав назву концепції логістичного аутсорсингу.

Аутсорсинг логістичних функцій на прикладі збуту готової продукції показаний на рис.1.

Рис.1 Аутсорсинг логістичних функцій на прикладі збуту готової продукції

Багато організацій не відмовляються від виконання логістичних функцій самостійно, так як вже мають необхідне складське господарство і транспорт. Реструктуризації активів компаній в комплексі з аутсорсингу представляють собою вихід зі сформованої ситуації: залучення послуг логістичного провайдера може виявитися вигідніше, ніж утримання, ремонт і обслуговування відповідної інфраструктури власними силами. В останні роки рішення на користь логістичного аутсорсингу все частіше приймають і українські компанії [11].

Делись добром ;)