Кризове явище функціонування та розвитку організації

контрольная работа

Список використаної літератури

1. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. /За заг. ред. З.Є.Шершньової. -- К.: КНЕУ, 2007. -- 680 с.

2. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. -- К.: ЦУЛ, 2003. -- 504 с.

3. Кривовязюк І. В. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. Для студентів ВНЗ -- К.: Кондор, 2008. -- 366 с.

4. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. -- К.: КНТЕУ, 2001. -- 580 с.

5. Терехова Л. А., Жалінська І. В. Опорний конспект лекцій з курсу "Антикризове управління": Навч. посібник. --- Житомир: ЖДТУ, 2007. -- 140 с.

6. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2002. -- 412 с.

7. Володін А. В. Історія та перспективи розвитку сучасного законодавства про банкрутство// Форум права, 2009. -- № 3.-- с. 111-122.

Делись добром ;)