Логістика на підприємстві "Промліфт"

реферат

Список використаних джерел

Бакаєв О. О., Кутах О. П., Пономаренко Л. А. Теоретичні засади логістики: Т.2 -- К.: Фенікс, 2005. -- 528 с.

Кальченко А. Г. Логістика. -- К.: КНЕУ, 2005. -- 254 с.

Качала Т. М., Карпова О. М. Логістика. -- Черкаси: ЧДТУ, 2003. -- 135с.

Ковтун К. М., Шеремет Н. Ю. Основи логістики. -- Д.: Видавництво НГУ, 2002. -- 118 с.

Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. VІ Міжнарод. наук.-практичної конф. (Львів, 9-11 листопада 2006 р.). -- Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2006. -- 428 с.

Смиричинський В. В., Смиричинський А. В. Основи логістичного менеджменту. -- Т.: Економічна думка, 2003. -- 239 с.

Делись добром ;)