Менеджмент організації

курсовая работа

Список використаних джерел

1. Андрушев Б. М. Основи теорії та практики управління / Б.М. Андрушев -- Львів: Світ, 2006. - 402 c.

2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Р.Гріфін, В. Яцура - Львів, 2007. - 356 c.

3. Діденко В. М. Менеджмент: Підручник / В.М. Діденко. - Київ: Кондор, 2008. - 584 с.

4. Мізюк Б.М. Стратегічне управління / М.Б. Мізюк. - Львів.: Магнолія 2006, 2007. - 392 с.

5. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту Навчальний посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. - К.: "Кондор", 2006.- 664 c.

6. Писаревський, І.М. Стратегічний менеджмент / І.М. Писаревський, О.М. Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б.Петрова. - К.: КНЕУ, 2009. - 456 с.

7. Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.

8. Стаднік В.В., Йохна М.А. Менеджмент / В.В. Стаднік, М.А. Йохна. - К.: Академвидав. - 2007. - 472 с.

9. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник / Ф.І. Хміль - К.: Академвидав, 2005. - 608 с.

10. Оксфордський словник англійської мови [Електронний ресурс] / Режим доступу - http://fantom2.org.ua/news/oksfordskij_slovnik_skachat_oksfordskij_slovar_concise_oxford_english_dictionary_eleventh_edition/2010-02-21-5445

Делись добром ;)