Менеджмент персоналу

контрольная работа

2. Види адаптації: професійна, соціально-організаційна, психологічна та їх характеристика

Адаптація процес пристосування працівників до умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Термін «адаптація» досить поширений і застосовується в різних галузях науки. В соціології і психології виділяють соціальну й виробничу адаптацію. Певною мірою ці два види адаптації перетинаються один з одним, але кожен із них має самостійну сферу: соціальна діяльність не замикається на виробництві, а виробнича -- включає технічні, біологічні та соціальні аспекти.

З точки зору управління персоналом важливе місце займає виробнича адаптація, оскільки вона є основою вирішення таких проблем, як формування у працівників потрібного рівня продуктивності й якості праці за короткий період.

Причини зміни умов трудової діяльності різноманітні: освоєння нового місця роботи, перехід в інший підрозділ, на нову посаду, впровадження нових форм організації праці, оплати, нової технології. Тому кожна з цих змін вимагає відповідної поведінки людини.

Адаптація -- це взаємне пристосування працівника і умов організації, що базується на поступовому освоєнні нових професійних, соціальних та організаційних умов праці .

Процес трудової адаптації працівника та організації буде більш успішним, коли норми і цінності колективу стануть нормами і цінностями окремого працівника і чим швидше він прийме і визначить свою соціальну роль у колективі.

Виділяють два напрямки адаптації:

-- первинний, тобто пристосування молодих співробітників, які не мають досвіду професійної роботи (випускники середніх та вищих навчальних закладів);

-- вторинний, тобто пристосування працівників при переході на нові робочі місця, посади, обєкти.

В умовах ринку зростає роль вторинної адаптації. Виробничу адаптацію, як складне явище, доцільно розглядати з різних позицій, виділяючи психофізіологічну, професійну, соціально-психологічну та організаційну її сторони. Кожна із них має свій обєкт, свої цільові завдання, показники ефективності.

Професійний аспект передбачає поступове удосконалення трудових здібностей (професійних навичок, додаткових знань, навичок співробітництва і т.п.).

Професійна адаптація характеризується додатковим освоєнням професійних можливостей (знань, навичок), а також формуванням професійно необхідних якостей особистості, позитивного відношення до роботи. Як правило, задоволеність працею настає при досягненні певних результатів, а останнє відбувається за мірою освоєння працівником специфіки роботи на конкретному робочому місці.

Соціально - організаційна адаптація заклечається в входженні у складну систему взаємовідношення, позитивній взаємодії з членами організації,а також в освоєнні новими членами трудового колективу організаційної структури організації, системи управління та обслуговування виробничого процесу, режиму праці та відпочинку.

Психологічна адаптація передбачає встановлення міжособистісних і ділових відносин з товаришами по службі, освоєння цінностей і групових норм поведінки. Це адаптація до колективу і його нормам, до керівництва та колегам, до економічних реалій. Вона може бути повязана з труднощами, до яких відносяться ошукані очікування швидкого успіху, обумовлені недооцінкою труднощів, важливості живого людського спілкування, практичного досвіду і переоцінкою значення теоретичних знань та інструкцій.

В період адаптації людина повинна ознайомитись з новою обстановкою, щоб легше увійти в неї, а не проявляти оригінальність, ініціативу, самостійність, залучаючи до себе надмірну увагу. Новому співробітнику важливо спокійно озирнутися, зрозуміти розстановку сил, неформальні звязки, психологічний клімат, особисті цілі колег та керівника, не брати участь в конфліктах, знайти наставника, чітко дотримуватися субординації, вибрати правильний тон і форму спілкування з оточуючими, якомога більше запитувати і уточнювати, виконувати роботу кваліфіковано і своєчасно.

Підвищена увага до адаптації персоналу пояснюється прагненням компаній підвищити конкурентоспроможність за рахунок створення команд однодумців, обєднаних цінностями організації та корпоративною етикою. Нехтування адаптацією нових співробітників автоматично призводить до плинності кадрів і непродуктивних витрат коштів.

Делись добром ;)