Менеджмент персоналу

контрольная работа

Список використаної літератури

1. Менеджмент персоналу: Навч. посібн./ В.М.Данюк, В.М.Петюх - К.: КНЕУ, 2004. - 394 с.

2. Виханський О. С., Наумов А. И. Менеджмент - М. : Вид-во МДУ, 1995. - 415 с.

3. Грімблат С.О., М.В. Воронов Стратегія управління персоналом (погляд з майбутнього в майбутнє). - К. : Ніка-Центр, 2004. - 190 с.

4. Щур Д. Л., Труханович Л. В. Кадры предприятия. 60 образцов положений об отделах и службах: Практ. пособие. -- М.: Дело и Сервис, 2000. -- 416 с.

5. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Розділ 1. -- Краматорськ, 1998. -- 237 с.

6. Посадові інструкції (професіонали). З можливістю копіювання. -- К.: С.В.Д. ТРЕЙДІНГ, 2001. -- 80 с.

Размещено на Allbest.ur

Делись добром ;)