Менеджмент персоналу ПАТ "Фольксбанк"

курсовая работа

Розділ 2. Організування роботи з персоналом в організації

Взагалі, робота з кадрами в будь якій організації, в тому числі і в банку здійснюється спеціалізованим функціональним підрозділом підприємства - кадровою службою. В ПАТ «Фольксбанк» цим займається Департамент персоналу.

Основні цілі департаменту:

ь сприяння професійному та особистісному росту персоналу;

ь вироблення адекватної ієрархії розподілу посадових місць;

ь сприяння розумної спеціалізації персоналу;

ь організація процесів для підвищення професіоналізму посадових осіб - вони повинні бути не тільки адміністраторами, але і фахівцями - кожен у своїй галузі;

ь створення та підтримка системи розподілу винагород відповідно до займаним в ієрархії становищем і результатами діяльності (у тому числі і вироблення критеріїв ефективності для всіх категорій працівників);

ь здійснення централізованого - по ієрархії зверху вниз - контролю діяльності (постійний, періодичний, загальний);

У ПАТ «Фольксбанк»:

Ш Вся структура Департаменту персоналу є компютеризована - у кожного фахівця є ящик для електронної пошти, стільниковий телефон і персональне робоче місце з компютером;

Ш Базове забезпечення Департаменту персоналом включає робочі кабінети і кімнати психологічного розвантаження, тренінгові кабінети, кабінети для індивідуальних психологічних консультацій (у перспективі).

Ш Керівництво Департаменту персоналу володіє можливістю виходу зі своїми пропозиціями на Правління банку з питань розміщення персоналу, режиму роботи, програмами підвищення кваліфікації та психологічних тренінгів.

Департамент персоналу виконує всю роботу, повязану з найманням, переміщенням, скороченням працівників. А також, бере участь у розробці структури банку, контролює оплату праці, соціальне забезпечення працівників, аналізує плинність кадрів, підтримує звязок з службами зайнятості.

За статусом Департамент персоналу є самостійним структурним підрозділом банку. Керує діяльністю департаменту директор, який має двох заступників. Департамент персоналу має гнучку і компактну структуру керівництва.

Департамент персоналу має певні свої права, зокрема:

ь вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення діяльності банку, його структурних підрозділів. Брати участь у підготовці перспективних планів розвитку, складанні бюджетів;

ь залучати до роботи в межах затвердженого бюджету консультантів, фізичних і юридичних осіб з укладанням відповідних угод;

запитувати необхідну інформацію в межах, необхідних для рішення задач підрозділу;

ь запитувати в межах встановленого регламенту і затверджених форм необхідні офіційні документи. Контролювати розставлення і правильність використання працівників, стан трудової дисципліни у підрозділах банку;

ь вносити керівнику пропозиції про заохочення або застосування у встановленому порядку передбачених законом дисциплінарних заходів до працівників, що винні у порушенні законодавства, рішень органів управління банком, наказів і розпоряджень вищого керівництва та інших нормативних актів банку.

Вага департаменту персоналу в банку, повязаному дуже велика, адже від навичок і кваліфікації рядових працівників відділень банку значно залежить успішність банку на ринку і ступінь задоволення клієнтських потреб. Тобто, можна зробити висновок, що в Фольксбанку існує достатньо потужна структурна одиниця по управлінню персоналом банку, яка виконує всі необхідні обовязки, які лягають на відповідний орган, що відповідальний за управління персоналом.

Делись добром ;)