Метод експертних оцінок

курсовая работа

2. Практична частина

Перевіримо теоретичні знання на прикладі дослідження успішності студентів першого курсу. Для виконання дослідження застосуємо метод ранжування з рангами, що співпали. За вихідними даними додатку 1.

Приведемо ранжировку до нормального виду. Для цього необхідно перевести її у вигляд, в якому обєктам, що мають однакові ранги, приписується ранг, рівний середньому значенню місць, які ці обєкти поділили між собою. Результат нормування приведених даних представлений в додатку 2

Згідно з формулою , (де п - кількість ранжованих обєктів), сума всіх рангів по кожному експерту повинна бути однакова, в даному випадку вона дорівнює 465.

Під експертами маємо на увазі предмети, з яких були виставлені оцінки викладачами інституту (m=7).

Тоді студентів, яких оцінили експерти (викладачі) будемо вважати за обєкти ранжування (n=30).

Для розрахунку коефіцієнта конкордації використаємо наступні формули:

,

,

Розрахунки за даними формулами наведені в додатку 3

За даними додатку 3 видно, що узгодженість експертів за всіма предметами - є низькою, оскільки коефіцієнт конкордації близький до нуля W=0,10.

Визначимо коефіцієнт конкордації для гуманітарних дисциплін, розрахунки відображені в додатку 4

Таким чином за даними додатку 4 можна зробити висновок про відсутність згоди між експертами, оскільки коефіцієнт конкордації W=0,22 близький до нуля.

Тепер визначимо коефіцієнт конкордації для математичних дисциплін, розрахунки відображені в додатку 5.

З додатку 5 можна зробити висновок, що узгодженість експертів з математичних дисциплін - також є не значною, оскільки коефіцієнт конкордації W=0,24.

Додаток 1

Вихідні дані

Прізвище студента

Вища математика

Інформатика і КТ

Основи економічної теорії

Фізика

Психологія

Право

Філософія

1

Абрамова А.

3

3

4

3

5

5

3

2

Базильчук Д.

4

5

5

4

4

3

5

3

Бевз А.

3

4

5

5

5

4

5

4

Берестенко В.

4

5

5

4

3

5

5

5

Булаш П.

4

3

3

3

5

3

5

6

Бурменко А.

5

3

3

4

4

4

3

7

Горбушина А.

3

4

3

4

4

4

3

8

Дятченко А.

4

4

4

3

3

4

3

9

Зайцева Т.

3

3

3

5

4

5

3

10

Карацева З.

3

4

3

5

4

4

4

11

Коненко Н.

5

5

4

3

4

5

3

12

Ленов Б.

4

4

4

4

3

4

5

13

Лепеха Д.

4

3

3

3

5

3

4

14

Лубенець Я.

3

4

4

5

3

5

5

15

Ляпун Е.

5

3

5

4

3

3

4

16

Максименко Е.

4

3

5

3

5

3

5

17

Мамон Д.

3

5

3

4

3

3

3

18

Олексюк Н.

3

5

3

3

4

3

3

19

Онофрійчук Ю.

3

5

5

3

4

3

5

20

Остапенко Ю.

4

4

5

3

5

5

3

21

Петровський С.

3

3

3

3

4

3

5

22

Плохій О.

4

4

4

3

5

4

4

23

Савіна К.

3

4

5

3

3

5

4

24

Сердюк Д.

4

5

4

3

5

3

3

25

Сівакава В.

4

3

5

3

5

3

4

26

Солонина А.

4

3

3

4

5

5

4

27

Трепачова Е.

4

5

3

3

4

5

5

28

Хоменко О.

4

3

5

4

3

4

5

29

Чайка Я.

4

4

3

3

3

5

5

30

Шпилька Ю.

3

5

3

3

5

5

5

Делись добром ;)