SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

контрольная работа

Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Сфера діяльності

Сильні сторони

Слабкі сторони

Прибутковість

Підприємство є досить прибутковим.

Всі показники рентабельності зростають швидкими темпами

Репутація

Велика прихильність споживачів.

Хороші, налагоджені стосунки з діловими партнерами.

Велика кількість покупців.

Довготривалі стосунки з діловими партнерами.

Багаторічний досвід роботи на ринку.

Надійні постачальники сировини та матеріалів.

Продуктивність

Постійне збільшення продуктивності праці працівників, фондовіддачі та матеріаловіддачі.

Конкурентоспроможність продукції.

Добре обізнаний у специфіці діяльності фірми персонал

Відсутність роздрібної торгівлі.

Поява конкурентів.

Зростання ціни на сировину.

Сезонність.

Асортимент продукції

Різноманітний асортимент продукції.

Фінансові ресурси

Постійне зростання фінансової незалежності підприємства та оборотності капіталу.

Зменшення частки позикового капіталу.

Низький рівень фінансової незалежності.

Виробничі потужності

Збільшення вартості необоротних активів.

Наявність своїх виробничих цехів.

Зростання ступеня зношеності обладнання.

Дослідження і впровадження новинок

Сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість.

Організація фірми

Розроблена організаційна структура ЗАТ "Рівне-Борошно".

Чіткий розподіл обовязків між працівниками.

Швидке прийняття управлінських рішень.

Трудові ресурси

Постійне збільшення коефіцієнта обороту по прийому та зменшення коефіцієнту обороту по звільненню.

Підвищення якості праці та мотивація персоналу.

Залучення молодих та перспективних працівників.

Постійне звільнення персоналу.

Соціальна відповідальність

Здійснює набір працівників через відділ кадрів.

Займається благочинністю

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можна відмітити про досить сприятливу та ефективну діяльність товариства загалом, оскільки сильні сторони підприємства значно переважають над слабкими сторонами.

Делись добром ;)