SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

контрольная работа

2. Можливості і загрози ЗАТ "Рівне-Борошно"

Визначивши сильні та слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно", визначимо його можливості та загрози (табл.2.1):

Таблиця 2.1

Фактори, за якими визначаються можливості і загрози зовнішнього середовища підприємства

Група факторів

Показники

Фактори макросередовища

1. Економіка:

Кризові явища в економіці країни

Обтяжлива система оподаткування

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення

Високі темпи інфляції

Високий рівень безробіття

2. Політика:

Нестабільність законодавчої бази

Політична нестабільність

Низький рівень правової грамотності населення

Значна частка тіньової економіки

3. Науково-технічний прогрес:

Низький рівень розвиток технології

Низький рівень запровадження інновацій

4. Природне середовище:

Постійне забруднення навколишнього середовища

Збільшення кількості модифікованих товарів

5. Соціальна сфера:

Збільшення рівня народжуваності

Низький рівень соціальної захищеності населення

Еміграція населення

Фактори безпосереднього оточення

1. Попит:

Велика частка ринку

Постійне збільшення попиту на продукцію

Висока прихильності покупців до товарів підприємства

2. Конкуренція:

Лише декілька основних конкурента

3. Збут:

Велика кількість покупців

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами

Визначимо ступінь важливості кожного з факторів за десятибальною шкалою, потенційні загрози відображатимемо зі знаком "-", а потенційні можливості - зі знаком "+" (табл.2.2):

Таблиця 2.2. Оцінка можливостей і загроз підприємства

№ п/п

Фактор

Оцінка (від 1 до 10 балів)

1.

Економіка:

1.1

Кризові явища в економіці країни

-8

1.2

Обтяжлива система оподаткування

-6

1.3

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення

-6

1.4

Високі темпи інфляції

-10

1.5

Високий рівень безробіття

-5

2.

Політика:

2.1

Нестабільність законодавчої бази

-4

2.2

Політична нестабільність

-4

2.3

Низький рівень правової грамотності населення

-2

2.4

Значна частка тіньової економіки

-1

3.

Науково-технічний прогрес:

3.1

Низький рівень розвиток технології

-4

3.2

Низький рівень запровадження інновацій

-5

4.

Природне середовище:

4.1

Постійне забруднення навколишнього середовища

-8

4.2

Збільшення кількості геномодифікованих товарів

-6

4.3

Еміграція населення

-6

5.

Соціальна сфера:

5.1.

Збільшення рівня народжуваності

+7

5.2.

Низький рівень соціальної захищеності населення

-6

6.

Попит:

6.1.

Велика частка ринку

+9

6.2.

Постійне збільшення попиту на продукцію

+10

6.3.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства

+8

7.

Конкуренція:

7.1.

Лише декілька основних конкурента

+7

8.

Збут:

8.1.

Велика кількість покупців

+8

8.2.

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами

+5

На основі визначених можливостей і загроз ЗАТ "Рівне-Борошно", сформуємо таблицю можливостей і загроз підприємства (табл.2.3):

Таблиця 2.3. Можливості і загрози для ЗАТ "Рівне-Борошно"

Групи факторів

Можливості

Загрози

Економіка

Кризові явища в економіці країни.

Обтяжлива система оподаткування.

Падіння попиту через зниження рівень доходів населення.

Високі темпи інфляції.

Високий рівень безробіття.

Політика

Нестабільність законодавчої бази.

Політична нестабільність.

Низький рівень правової грамотності населення.

Значна частка тіньової економіки.

Науково-технічний прогрес

Низький рівень розвиток технології.

Низький рівень запровадження інновацій.

Природне середовище

Постійне забруднення навколишнього середовища.

Збільшення кількості гемодифікованих товарів.

Еміграція населення.

Соціальна сфера

Поява на рику праці більшої кількості кваліфікованих кадрів.

Збільшення рівня народжуваності.

Низький рівень соціальної захищеності населення.

Попит

Велика частка ринку.

Постійне збільшення попиту на продукцію.

Висока прихильності покупців до товарів підприємства.

Конкуренція

Зниження цін постачальників.

Лише декілька основних конкурента.

Збут

Велика кількість покупців.

Підприємство здійснює самостійну доставку товару, що покращує ділові стосунки з партнерами.

Отже, дослідивши можливості і загрози підприємства, можна сказати, що найбільшу загрозу для підприємства становлять економічні, політичні, науково-технічні та природні фактори, а найбільші можливості - соціальна сфера, попит, конкуренція та збут.

Делись добром ;)