SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

контрольная работа

Висновок

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можна відмітити про досить сприятливу та ефективну діяльність товариства загалом, оскільки сильні сторони підприємства значно переважають над слабкими сторонами.

Щодо можливостей та загроз, то можна сказати, що найбільшу загрозу для підприємства становлять економічні, політичні, науково-технічні та природні фактори, а найбільші можливості - соціальна сфера, попит, конкуренція та збут.

На основі матриці SWOT-аналізу чітко видно, що основною стратегією діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно" є стратегія Максі-Максі (Поле СіМ), а отже, підприємство повинно зміцнювати свої позиції на ринку шляхом:

розширення асортименту продукції, наприклад, відкриття цеху по виготовленню хлібобулочних виробів;

вихід на іноземні ринки;

збільшення обсягів реалізації продукції;

захоплення нових сегментів ринку;

випуск екологічно частих продуктів;

застосування прогресивних систем і форм оплати праці;

впровадження нової і менш відхідної технології.

Делись добром ;)