Міжнародні системи метрології, стандартизації, управління якістю та сертифікації

контрольная работа

Список використаних джерел

1. Закон України «Про стандартизацію».

2. Про стандартизацію: Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1315-VII (новий Закон).

3. ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів.

4. ДСТУ 1.6-97 Державна система стандартизації України. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок.

5. Державна система стандартизації. -- К.: Держстандарт України, 1994.

6. Цициліано О. Креативність та стандартизація як основа конкурентоспроможності організації//«Стандартизація. Сертифікація. Якість», № 1 (44), 2007.

7. Доманцевич Р. І., Полікарпов І. С., Яцишин Б. П. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. -- К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1997. -- 219 с.

8. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. -- К.: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 1998. -- 149 с.

9. Офіційний сайт ISO (http://www.iso.org/iso/home.html).

10. Кириченко Л.С. Економіка / стандартизація і сертифікація товарів та послуг

11. Постанова КМУ від 25 травня 1992 р. № 269 «Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації».

Делись добром ;)