Німецька (континентальна) система корпоративного управління

реферат

Вступ

Корпоративне управління (англ. corporate governance) - система стратегічного і тактичного управління підприємством, за допомогою якої реалізуються права акціонерної власності, що є комплексом взаємин між менеджментом, радою директорів, інвесторами і іншими групами впливу.

Корпоративне управління не має безпосереднього відношення до оперативного управління компанією. Предметом корпоративного управління є контроль за здійсненням корпоративних дій.

Необхідність корпоративного управління обумовлена тим, що бізнес як власність належить принципалам (власникам, інвесторам), а права управління цим майном делеговані агентам - раді директорів і менеджменту, що породжує асиметрію інформації і повязані з нею агентські витрати, що виражаються в діях менеджменту, не направлених на задоволення інтересів власників. Виникає так званий конфлікт інтересів.

Особливості корпоративного управління

Не існує даних про те, що «правильне» корпоративне управління неодмінно забезпечує високу конкурентоспроможність компанії. Наприклад, багато крупних «сімейних» компаній, не відповідних стандартам КУ, цілком конкурентоздатні. Вважається, що корпоративне управління страхує від зловживань, але робить компанії менш гнучкими.

В той же час, компанії, що дотримують стандарти корпоративного управління, мають безперечну перевагу при залученні інвестицій. На думку інвесторів, хороше корпоративне управління забезпечує чесність менеджменту і прозорість діяльності компанії, тому ризик втрати засобів істотно зменшується.

Для компаній з країн, що розвиваються, корпоративне управління особливе важливо, оскільки міжнародні інвестори особливо побоюються за чесність і ділові якості їх менеджменту.

Механізми корпоративного управління покликані забезпечити відповідальність ради директорів перед акціонерами, менеджменту - перед радою директорів, власників крупних пакетів акцій - перед мінорітаріямі, корпорації - перед працівниками і покупцями, суспільством в цілому. Корпоративне управління зосереджене на тому, щоб всі ці групи і інститути виконували свої функції найкращим чином при збереженні балансу інтересів між ними.

Делись добром ;)