Німецька (континентальна) система корпоративного управління

реферат

Список використаних джерел

1. Волик І.М., к.е.н, доцент. Українська академія банківської справи. - Стаття «Український вибір моделі корпоративного управління»

2. Колосова Любов, ст. викладач кафедри МВ ІМВ НАУ. Корпоративне управління в умовах інформаційної економіки: проблеми та перспективи. - Юридичний журнал. - №12/2008

3. Костюк О.М. к.е.н., доцент, Фіронова В.М., аспірант, ДВНЗ «УАБС НБУ». - Стаття «Роль банків у німецькій моделі корпоративного управління»

4. Савельєва Т.М. Формування і функціонування корпоративних структур в економіці регіону. - Рукопис. - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2002.

5. Стеценко Богдан. Становлення вітчизняної моделі корпоративного управління в контексті світового досвіду. - Газета "Цінні папери України"

6. Стаття «Модели корпоративного управления». - Всеросійський журнал по корпоративному праву і управлінню "Акционерный вестник". - 7.05.2008

7. Вікіпедія - вільна енциклопедія http://ru.wikipedia.org/

Делись добром ;)