Обґрунтування прийняття ефективних управлінських рішень в умовах нестабільного зовнішнього середовища

магистерская работа

Розділ 1. Теоретичне обґрунтування управлінського рішення як основної передумови ефективності підприємства

Делись добром ;)