Операторська діяльність та управління ризиками

курсовая работа

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ТА МІСЦЕ РИЗИКУ В ЇЇ СТРУКТУРІ

Делись добром ;)