Організаторські навички та здібності

контрольная работа

1.Зміст дисципліни: мета, завдання та результати її вивчення

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність менеджера-керівника, тобто організаційна діяльність в сфері управління соціально-технічними системами, якими є сучасні організації та підприємства.

Міждисциплінарні звязки: базою для вивчення дисципліни «Організаторські навички та здібності» є: «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Управління персоналом», «Психологія», «Соціологія», «Філдософія». Дисципліна є базовою для дисциплін «Організація та планування виробництва», «Управління якістю».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Управлінська праця та її наукова організація ;

Основні види роботи менеджера ;

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей і поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань:

- визначення особистісних цінностей та цілей менеджера;

- управління саморозвитком особистості; - розвинення навичок ефективного керівництва;

- організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів;

- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера;

- використання часу як ресурсу.

Результати вивчення дисципліни дозволять здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних професійних і особистісних компетенцій.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

- біосоціальні і духовні основи самоврядування своєю життєдіяльністю і діяльністю;

- психофізіологічні резерви людини;

- закони, що управляють людиною, і механізм їх дії;

- технологію стратегічного і повсякденного самоменеджменту;

- засоби реалізації функцій самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми);

- технологію боротьби;

- особливості персонального самоменеджменту;

вміти:

- здійснювати стратегічне і повсякденне планування життя;

- застосовувати засоби самоменеджменту (техніки, технології, методи, прийоми тощо) для розвязання функціональних завдань;

-застосовувати знання і навички самоменеджменту для досягнення життєвих цілей;

Делись добром ;)