Організаційна діагностика

курсовая работа

1.1 Організаційна діагностика: сутність, етапи та поняття

Організаційна діагностика застосовується для аналізу взаємодії підрозділів підприємства у процесі виробництва та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг та виконання завдань, що передбачають досягнення соціального ефекту.

Ще одне визначення організаційної діагностики належить Н.О. Токмаковой: «Організаційна діагностика - це дослідницька діяльність, спрямована на встановлення, аналіз та оцінку проблем розвитку та підвищення ефективності системи менеджменту організації і виявлення головних напрямків їх рішень».[11]

Головним обєктом організаційної діагностики є проблеми, які необхідно вирішити, а адекватність і ефективність прикладних заходів, пропонованих консультантом, визначається, насамперед, якістю проведеної діагностики.

У літературі наводиться поділ організаційної діагностики: за часом проведення - на попередній та поточний, і за широтою охоплення обєкта - на загальну і спеціальну.

Попередня діагностика, як правило, проводиться ще до укладення договору про консультування. Її метою є визначення «вузьких місць» організації та складання програми майбутньої роботи. В даний час рідко можна зустріти попередню діагностику як окремий незалежний етап. Зазвичай консультант проводить її з керівництвом або власниками фірми на підготовчому етапі консультування.

Попередня діагностика зазвичай буває загальною, тобто охоплює всю організацію в цілому. На цьому етапі необхідно визначити головні напрямки, за якими будуть прийматися рішення, відповідаючи при цьому на питання: чи можливо вирішення даних проблем, в якій послідовності їх слід вирішувати, чия допомога може знадобитися і т.п. У контексті попередньої діагностики консультантів цікавлять не стільки приватні проблеми, скільки інтегральні, які мають сильні внутрішні і зовнішні звязки, що визначають «обличчя» організації (наприклад, відсутність чіткої стратегії).

Поточна діагностика проводиться протягом всієї консультаційної діяльності, спрямованої на вирішення тієї чи іншої проблеми. Поточна діагностика буває спеціальною, яка охоплює певну підсистему або аспект діяльності організації, або загальною, яка дає знання про структуру проблем і про сильні сторони організації. [2]

Проведення організаційної діагностики найбільш доречно в таких випадках. По-перше, коли необхідно провести оцінку підприємства (структуру, взаємодія, систему оплати праці) перед покупкою його іншою організацією. По-друге, коли в організації вже були проведені якісь зміни і керівництво хоче порівняти те, що було, з існуючим станом справ (переконатися в ефективності проведених змін). По-третє, перед початком роботи консультанта з метою отримання інформації, необхідної для розробки і здійснення заходів щодо вдосконалення окремих сторін діяльності організації та підвищення ефективності функціонування організації в цілому.

Делись добром ;)