Організаційний розвиток підприємств

реферат

Список використаних джерел

1. Бойчук А.Л. Економіка підприємств. - - Ж.: ЖІТІ, 2000, - с.18 - 34.

2. Васильков В.Г. Організаційний розвиток підприємств. - К: 2003, - с.450 - 500.

3. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Тувакова Н.В., Кузнєцова А.Я. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія / За наук. ред. проф., д-ра екон. наук О.Є. Кузьміна. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - с.201-203.

4. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - с. 460 - 468.

Делись добром ;)