Організаційні та економічні аспекти енергоменеджменту на підприємстві

курсовая работа

4. Підготовка бізнес-плану

Приведемо приклад бізнес - плану на підприємстві «Сумитеплоенерго»:

Бізнес-план для ТОВ «Сумитеплоенерго»

4.1 Анотація для керівництва

4.1.1Офіційна назва підприємства ТОВ «Сумитеплоенерго»

4.1.2 Контакти та адреса

Контакти та адреса підприємства наведені в таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Контакти та адреса ТОВ «Сумитеплоенерго»

Контактний посадовець

Пляцук Л.Д.

Посада

Генеральний директор

Адреса

Суми, вул. 2-га Залізнична, 10

Країна

Україна

Тел./факс

Тел.:…………… Факс:…………….

e-mail

ssu@teko.com.ua

4.1.3Юридичний статус

[ ] Акціонерне підприємство

[ ] Буде приватизоване

[х] Приватна фірма

[ ] Інше

4.1.4 Короткий опис цілей і основних задач проекту

У бізнес-плані запропоновано два інвестиційні проекти для ТОВ «Сумитеплоенерго». Проекти мають дати значний ефект для підприємства сфері енергозбереження і вдосконаленні технологій, тому включені в загальну стратегію розвитку підприємства.

Проект № 1. Заміна морально та фізично застарілих котлів на сучасні.

Старі парові котли були встановлені на ТЕЦ ще в 50-х роках ХХ століття, тому вони вже досить застарілі та перш за все треба міняти їх.

Метою цього заходу є поліпшення якості згорання газу та економії його.

За для реалізації цього проекту необхідно придбати сучасні котли БКЗ-160-39ГМ з ККД 93%, виконати демонтаж нових котлів, а також виконати наладку котлів.

Вартість цього проекту приблизно 1180000 у.о., а термін окупності 1,5 роки.

Проект №2. Заміна насосів і електродвигунів до них з потужніших на менш потужні.

На сьогоднішній день потужність насосів, що були придбані та встановлені багато років тому вже стали завеликі та потребують великої кількості електроенергії. Через те, що обладнання застаріле, його ККД менший за потрібний.

Встановивши нові насоси СЭ 800-100-11 з необхідним ККД, він буде працювати на повну потужність, а тому не буде простоювати або забирати зайву електричну енергію.

Додатковими перевагами буде новітність та модернізація насосів.

Вартість запропонованої заміни обладнання становитиме близько 295000 у.о., а термін окупності проекту 1 рік.

4.1.5 Джерела коштів і їх використання

Дані про джерела коштів і їх використання для заміни застарілих котлів на сучасні наведені у таблиці 4.2.

Дані про джерела коштів і їх використання для заміни насосів і електродвигунів до них з потужніших на менш потужні наведені у таблиці 4.3.

Таблиця 4.2- Джерела коштів і їх використання

Вид коштів

Джерела коштів

Кошти

у.о.

%

Банківський кредит:

Місцеві банки

Міжнародні банки

200000

17

Інші

Акціонерний капітал

Місцеві банки

Міжнародні банки

інші

Гранти

900000

76

Власні кошти претендента

ста

80000

7

Разом

1180000

100

Таблиця 4.3 - Джерела коштів і їх використання

Вид коштів

Джерела коштів

Кошти

у.о.

%

Банківський кредит:

Місцеві банки

Міжнародні банки

50000

17

Інші

Акціонерний капітал

Місцеві банки

Міжнародні банки

інші

Гранти

200000

68

Власні кошти претендента

ста

45000

15

Разом

295000

100

4.1.6 Очікуваний термін впровадження проекту

Тривалість часу проектування, закупівлі та установлення устаткування становитиме близько восьми місяців. В цілому впровадження проекту розраховано на три роки.

4.1.7 Передбачувана дата початку впровадження проекту

Пропонується почати роботи щодо впровадження проекту з вересня 2010 року.

4.2 Коротка характеристика підприємства

4.2.1 Історична довідка та характеристика основних видів підприємства

Будівництво “Нової ТЕЦ заводу ім. М.В.Фрунзе”, як раніше називалася ТЕЦ, здійснювалося в 1953 - 1957 рр. Пуск першого турбогенератора був виконаний в квітні 1957 року.

Як основний вигляд палива використовувалося вугілля АШ (Донбас), резерв - мазут.

У 1972 - 1976 рр. була виконана реконструкція ТЕЦ з переведенням її на спалювання природного газу і збільшенням продуктивності котлоагрегатів до 87 т/час, турбін - до 14 МВт.

Вже більше 40 років станція надійно працює по забезпеченню міста Суми теплом і електроенергією.

З моменту пуску до 1991 р. Сумська ТЕЦ знаходилася у складі Міністерства Енергетики України. З 1991 р. підприємство працювало на оренді, а з 1996 р. - було перетворено в Закрите акціонерне товариство “Підприємство теплових мереж ”.

Номенклатура виготовлюваної продукції: електроенергія, кВт·год; теплоенергія, Гкал; технічна вода, м3; 3й підйом води; транспортування КПСУ; дистильована вода; авто послуги; технічне обслуговування котельних.

На підприємстві працює 277 робітників. ТЕЦ працює 337днів протягом року. Решта часу передбачено на проведення профілактичних робіт і капітального ремонту устаткування.

Термін експлуатації технологічного устаткування становить близько 50 років, але більшість вже перейшла через цей рубіж.

Виробничі потужності підприємства дозволяють виробляти 112200 тис. кВт·год електричної енергії та 708,5 тис. Гкал теплової енергії в рік.

4.2.2 Мета діяльності підприємства на наступні пять років

Основними цілями підприємства є повне забезпечення споживачів необхідними кількістю електричної та теплової енергіями та забезпечення безперервного їх подання.

Підприємство має орієнтацію на збереження заробленої репутації надійного постачальника.

Глобальні цілі на ступні 5 років підприємство не має через те, що кількість споживачів вже давно встановлена та суттєво не змінюється. Тому збільшувати потужність підприємства не має сенсу.

Основною метою підприємства є дотримання українських стандартів щодо продукції, що випускається та поліпшення, удосконалення постачання продукції до споживача.

4.2.3 Опис основних фондів підприємства

Опис основних фондів підприємства наведений у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 - Опис основних фондів підприємства

Основні фонди

Термін експлуатації, років

Характеристика основних фондів

Власні / орендовані

Земля

49

орендовані*

Цілісний майновий комплекс з виробництва та транспортування теплової енергії:

Сумська ТЕЦ

49

орендовані

Районні котельні

49

орендовані

Підкачувальні насосні станції

49

орендовані

ЦТП

49

орендовані

Теплові мережі

49

орендовані

* Основні фонди всі орендовані у територіальної громади міста.

4.3 Продукція, послуги ринок

4.3.1 Опис продукції або послуг, які надає підприємство

Перелік та опис продукції, яку випускає підприємство, наведено у таблиці 4.5.

Таблиця 4.5 - Продукція та послуги, які надає підприємство

Назва продукції або послуг

Короткий опис продукції або послуг

Внесок до загального обсягу випуску продукції, %

Теплова енергія

Гаряча вода повинна бути не менше 50°С, а в період опалення не нижче санітарних норм 18-22°С протягом всього опалювального періоду

66

Електрична енергія

Всі показники повинні бути згідно правил та вимог та постачання електроенергії повинно проводитись безперебійно

34

4.3.2 Переваги продукції порівняно з конкурентами

Єдиним конкурентом Сумитеплоенерго у м. Суми є Дирекція котельні північного пром..вузла ВАТ «СМНВО ім.. М.В.Фрунзе» (КСПУ).

Перевагою продукції, порівняно з конкурентом є комбіноване вироблення енергії.

Тобто КСПУ виробляє теплоенергію лише водогрійними котлами, а ТЕЦ - за допомогою власне водогрійних котлів і устаткування, що зайняте у виробництві електроенергії.

4.3.3 Інші сильні сторони підприємства

Сумитеплоенерго вже давно зайняло ведучу роль в м. Суми серед вироблення та постачання електричної та теплової енергій. Підприємство має розвинуту роботу зі споживачами (договірні відносини та контроль за якістю послуг в процесі їх надання).

Надійні поставки палива, довгострокова програма з його поставниками гарантує безперервне подання енергії споживачам.

Розвинена інфраструктура по постачанню технічних послуг та запроектована таким чином, щоб подавати енергію до всіх споживачів.

Організація має високий потенціал співробітників в енергетичній галузі, тому що основна їх частина була створена саме в розквіту енергетичної галузі з найкращих спеціалістів. І у багатьох з них вже є багатовіковий досвід.

З недавнього часу ТОВ «Сумитеплоенерго» було сертифіковане ІСО 9001.

4.3.4 Характеристика, географія і місткість ринку

Підприємство виробляє теплову та електричну енергію. В Сумах є ще одне підприємство з постачання теплової енергії, з яким підприємство конкурує на місцевому ринку.

Майже весь час підприємство має лідируюче місце і задовольняє повністю всі потреби своїх споживачів, що складає близько 70% всіх споживачів теплоенергії та майже 99% споживачів електроенергії (якщо враховувати тих, що виробляють електроенергію власними силами).

4.3.5Тип споживача

Основними споживачами теплової енергії сьогодні є:

· житловий фонд - 78 %;

· бюджетні організації - 12 %;

· інші - 10 %.

4.3.6 Стан ринку продукції в майбутньому

В майбутньому енергоринок продукції змін не передбачає.

4.3.7 Продукція підприємства, яка потребує покращення якості

Вся продукція підприємства виробляється згідно Правил технічної експлуатації і її якість відповідає цим правилам. Тому будь-яке її покращення можливе лише зі зміною Правил або стандартів.

4.3.8 Додаткові можливості збільшення обсягу продажів продукції

Збільшення обсягу продажів продукції можливе лише з розробкою перспективного плану розвитку міста, тобто якщо будуть побудовані нові обєкти і якщо в них не буде автономне опалення і їм буде потрібна продукція Сумитеплоенерго.

4.3.9Аналіз конкурентів

Частка ринку конкурентів наведена у таблиці 4.6.

Таблиця 4.6 - Частка ринку конкурентів

Назва конкурента

Назва продукції або послуг конкурента

Частка ринку, %

КСПУ

Теплова енергія

30-35%

4.4 Плани на майбутнє

Стратегічні плани підприємства передбачають впровадження інвестиційних проектів, що дозволять йому виробляти продукцію з найменшим споживанням та втрачанням енергії.

Ці проекти включають:

заміну морально та фізично застарілих котлів на сучасні;

зміну насосів і електродвигунів до них з потужніших на менш потужні.

4.5 Опис інвестиційного проекту

4.5.1 Опис інвестиційного проекту

Проект №1: Заміна морально та фізично застарілих котлів на сучасні.

Існуюча система:

Щоденне споживання газу котлами становить 10000 м3, при завантаженні котлів у середньому 70 % за рік.

Нова система:

Нова система дозволить знизити щоденне споживання газу на 25 %, що становить 7500 м3 газу. Вартість зекономленої енергії становить 765833 у.о. на рік.

Простий термін окупності:

Тариф за спожитий газ становить 303 у.о./1000 м3.

Результати розрахунку простого терміну окупності наведені у
таблиці 4.7.

Таблиця 4.7 - Результати розрахунку простого терміну окупності

Капітальні витрати

1180000 у.о.

Потенціал енергозбереження

337днів · 7500 м3 · 303у.о./1000 м3 = 765833 у.о.

Простий термін окупності

1,5 роки

Проект № 2. Заміна насосів і електродвигунів до них з потужніших на менш потужні.

Існуюча система:

Встановлена потужність насосів становить 3,15 МВт, при завантаженні - в середньому 40 %. Щорічне споживання електроенергії становить

337 днів·24 години·3,15 МВт·40 % /100% = 10191 МВтгод.

Нова система:

Встановлена потужність нового насосу становить 0,315 МВт при завантаженні 100 %. Цих насосів встановлюємо 2 штуки.

Сумарна встановлена потужність нових насосів 0,63 МВт.

Простий термін окупності: Тариф за спожиту електроенергію становить 57 у.о./МВт·год. Результати розрахунків витрат на впровадження проекту та його простий термін окупності наведені у таблиці 8.

Таблиця 8 - Дані про витрати і простий термін окупності

Капітальні витрати

295000 у.о.

Потенціал енергозбереження

10191 МВт·год - 5095 МВт·год = 5096 МВт·год

5096 МВт·год · 57 у.о./ МВт·тод = 290472 у.о.

Простий термін окупності

1 рік

Впровадження проекту дозволить скоротити споживання насосами електроенергії на 50 %.

Подальші розрахунки стосуються тільки проекту заміни насосів і електродвигунів до них з потужніших на менш потужні.

4.5.2 Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року наведені у таблиці 4.9.

Таблиця 4.9 - Очікувані обсяги економії ПЕР протягом року

Очікувані обсяги економії ПЕР

Відсоток від поточних витрат споживання ПЕР

5096 МВт·год

50

290472 у.о.

50

4.5.3 Тарифи та обсяги споживання ПЕР

Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР наведені у
таблиці 4.10.

Таблиця 4.10 - Відомості про тарифи та обсяги споживання ПЕР

Вид ПЕР

Споживання у 2008 р.

Споживання у 2009 р.

Тариф у 2009 р.

Вартість річного споживання ПЕР у 2009 р., у.о.

Електроенергія

10622 МВт·год

8300 МВт·год

57 у.о. / МВт·год

473100

Газ

4 млн. м3

2,9 млн. м3

303 у.о. /1000 м3

878700

Разом

1351800

4.5.4 Термін кредиту

Термін кредиту становить три роки.

4.5.5 Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів

Витрати на впровадження ЕЗЗ наведені у таблиці 4.11.

Таблиця 4.11 - Витрати на впровадження енергозберігаючих заходів

Стаття витрат

Вартість витрат

у.о.

%

Вартість устаткування

220000

75

Проектні роботи

30000

10

Монтажні роботи і здавання в експлуатацію

45000

15

Разом

295000

100

4.5.6 Графік виконання проекту

Графік виконання проекту наведений у таблиці 4.12.

Таблиця 4.12 - Графік виконання проекту

Етап робіт

Очікуваний термін виконання (місяць / рік)

Тривалість (місяців)

Початок проекту

1 вересня 2010

-

Проектні роботи

жовтень 2010

-

Виділення засобів

жовтень 2010

-

Доставляння й уставлення установлення

березень 2011

4

Здавання в експлуатацію

квітень 2011

-

Писання акта про приймання робіт

квітень 2011

-

Закінчення кредиту

1 січня 2013

36

Закінчення проекту

1 січня 2013

36

4.5.7 Додаткова вигода від впровадження інвестиційного проекту

Основна перевага проекту заміни насосів і електродвигунів до них з потужніших на менш потужні - це зниження енерговитрат. Нові насоси будуть працювати на необхідну потужність, будуть повністю відповідати необхідним параметрам, тому не буде марної витрати енергії, вони не будуть простоювати. Тим більше, якщо вони нові-не треба буде витрачати гроші на їх постійні ремонти.

4.6 Фінансова інформація

4.6.1 Фінансовий баланс підприємства за останній фінансовий рік

Фінансовий баланс підприємства за останній фінансовий рік у прикладі бізнес-плану не наводиться у звязку з його конфіденційністю.

4.6.2 Джерела фінансування

Джерела фінансування наведені у таблиці 4.13.

Таблиця 4.13 - Джерела фінансування

Джерела фінансування

Кошти

у.о.

грн.

%

Кредити місцевих банків

Кредити іноземних банків

50000

396250

17

Позикові кошти разом

Іноземний акціонерний капітал

200000

158500

68

Власні кошти підприємства

45000

356625

15

Разом

295000

911375

100

Делись добром ;)