Організація виробництва

курсовая работа

Практична частина курсової роботи

3. Задача № 1.

Види руху предметів праці

Розмір партії - 24 шт., розмір передаточної партії 4 шт.

кількість робочих місць.

2,6

4,1

9,8

2,6

5,2

1

1

2

1

1

Розрахувати: тривалість технологічного циклу при послідовному, паралельному та паралельно-послідовному способі поєднання операцій (Tтц), побудувати графік.

Розрахунок:

Перший метод (послідовний):

Другий метод (паралельний):

Третій метод (паралельно-послідовний)

4. Задача № 2.

Розрахунок потокової лінії.

Тривалість зміни (Тсм) 480 хвилин.

Відстань між суміжними робочими місцями (крок конвеєра) h = 1,4.

Nвып - програма пуску (кількість виробів);

nбрак - норма браку;

Трп - тривалість регламентованих перерв;

ti - норми часу по операціям.

Nвып

nбрак

Трп

T1

T2

T3

T4

T5

T6

235

2,13

24

7,7

3,9

7,4

7,7

1,9

5,6

1. розрахувати програму запуску Nзап;

2. такт поточної лінії r;

3. кількість робочих місць по операціям Сi;

4. коефіцієнт завантаження робочих місць по операціям Кi;

5. довжину поточної лінії L;

6. технологічний запас Zтех;

7. транспортний запас Zтр;

8. страховий запас Zстр;

9. розмір незавершеного виробництва НП;

Рішення:

1.

2.

3.

; ; ;

; ; .

4.

; ; ;

; ; .

5.

6.

7.

8.

9.

5. Задача № 3

Розрахувати такт лінії; кількість робочих місць и кількість робочих на лінії, побудувати план-графік роботи обладнання та робочих; розрахувати між операційні запаси и побудувати графік їх руху.

NЗАП - програма запуску

R - період комплектації оборотних між операційних запасів

Тсм

NЗАП

Норми часу по операціям, хвилин.

R, хв.

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

480

300

0,64

1,6

1,92

2,56

2,08

1,12

1,28

240

Рішення:

1. Такт перервно-потокової лінії:

2. Число розрахункових робочих місць Сi:

; ; ; ;

; ; .

№ операції

№ верстата

Завантаження,

Робочий

%

хв.

1

0,64

0,4

1

1

40

96

Д

2

1,6

1,0

1

2

100

240

А

3

1,92

1,2

2

3

100

240

Б

4

20

48

Е

4

2,56

1,6

2

5

100

240

В

6

60

144

Д

5

2,08

1,3

2

7

100

240

Г

8

30

72

Ж

6

1,12

0,7

1

9

70

168

Ж

7

1,28

0,8

1

10

80

192

Е

3. Міжопераційні оборотні запаси :

R = 100%

№ операції

1

40%

2

100%

3

100%

20%

4

60%

5

100%

30%

6

70%

7

80%

Мал. 5.1. Міжопераційні оборотні запаси

№ операції

R = 240 хв.

1

Запас між операціями

1 и 2

2

Запас між операціями

2 и 3

3

Запас між операціями

3 и 4

4

Запас між операціями

4 и 5

5

Запас між операціями

5 и 6

6

Запас між операціями

6 и 7

7

Мал. 5.2. Графік руху міжопераційних оборотних запасів

6. Задача № 4

Побудувати сітьову модель на підставі фігури (мал. 6.1.), розрахувати кількість днів на виконання кожної роботи, побудувати лінійну діаграму, розрахувати необхідну кількість робітників по дням. Зробити оптимізацію робіт та висновки по кожній роботі.

З

И

Е

Г

Д

Ж

А

Б

В

Мал. 6.1.

Лінійна діаграма

2

3

3

2

1

3

2

2

2

6

6

5

6

6

6

6

8

8

5

5

2

2

2

2

2

Робота 7-8, це робота критичного шляху, не переміщуємо.

Робота 6-7, це робота критичного шляху, впирається у роботу 7-8, не переміщуємо.

Робота 5-8

6

3

3

+3

6

3

3

+6

2

2

0

+6

2

2

0

+6

2

2

0

+6

2

2

0

+6

2

2

0

+6

переміщувати недоцільно, не переміщуємо.

Робота 4-8

6

4

2

+2

6

4

2

+4

6

4

2

+6

8

6

2

+8

8

6

2

+10

5

5

0

+10

5

5

0

+10

переміщувати недоцільно, не переміщуємо.

Робота 3-6, це робота критичного шляху, не переміщуємо.

Робота 2-5 впирається у роботу 5-8, не переміщуємо.

Робота 1-4 впирається у роботу 4-8, не переміщуємо.

Робота 1-2 впирається у роботу 2-5, не переміщуємо.

Робота 1-3, це робота критичного шляху, не переміщуємо.

Делись добром ;)