Організація праці менеджера

контрольная работа

Список використаної літератури

1. Балабанова Л.В. Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. -- К.: ВД “Професіонал”, 2004. -- 304 с.

2. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шкапова О.М. Організація праці менеджера: Навч. посіб.для студ. екон. вузів. -- К.: Кондор -- 2003. -- 414 с.

3. Гупалов В.К. Управление рабочим временем. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М.: Финансы и статистика, 1998. -- 240 с.

4. Довгань Л.Є. Праця керівника, або Практичний менеджмент: Навч. посіб. -- К.: Екс об, 2002. -- 384 с.

5. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. Підручник.: -- К.: КНЕУ, 2003. - 267 с.

6. Матвеева В. Кадровая документация. -- 3-е изд.перераб. и доп. -- Харків: Фактор, 2002. -- 332с.

7. Твердохліб М.Г., Шарапов О.Д. Організація інформування керівників: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 1997. -- 180 с.

Делись добром ;)