Організація управління підприємством різних форм власності на матеріалах ВАТ "Полтавакондитер"

дипломная работа

3.2 Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств у світі та можливість використання світового досвіду на даному підприємстві

3.3 Методи вдосконалення організації процесу управління в ринкових умовах господарювання

Делись добром ;)