Основи стратегічного менеджменту

контрольная работа

3. Практичне завдання

За матеріалами конкретного підприємства провести комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища його діяльності методом SWOT- аналізу.

SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

· Сильні сторони (Strengths) - переваги вашої організації;

· Слабості (Weaknesses) - недоліки вашої організації;

· Можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги вашої організації на ринку;

· Загрози (Threats) - фактори, які можуть потенційно погіршити положення вашої організації на ринку.

Сильні сторони підприємства - те, у чому воно досягло успіхів або якась особливість, котра дасть вам додаткові можливості. Сила може полягати в наявному у вас досвіді, доступі до унікальних ресурсів, наявності передової технології й сучасного устаткування, високій кваліфікації персоналу, високій якості продукції, яку ви випускаєте, популярності вашої торговельної марки й т.п.

Слабкі сторони підприємства - це відсутність чогось важливого для функціонування підприємства або те, що вам поки не вдається в порівнянні з іншими компаніями й ставить вас у несприятливе положення. Як приклад слабких сторін можна привести занадто вузький асортимент товарів, які випускаються, погану репутацію компанії на ринку, недолік фінансування, низький рівень сервісу й т.п.

Ринкові можливості - це сприятливі обставини, які ваше підприємство може використати для одержання переваги. Як приклад ринкових можливостей можна привести погіршення позицій ваших конкурентів, різке зростання попиту, появу нових технологій виробництва вашої продукції, зростання рівня доходів населення й т.п. Слід зазначити, що можливостями з погляду SWOT-аналізу є не всі можливості, які існують на ринку, а тільки ті, які може використати ваше підприємство.

Ринкові загрози - події, настання яких може несприятливо вплинути на підприємство. Приклади ринкових загроз: вихід на ринок нових конкурентів, зростання податків, зміна смаків покупців, зниження народжуваності й т.п.

Слід звернути увагу: той самий фактор для різних підприємств може бути як загрозою, так і можливістю. Наприклад, для магазина, який торгує дорогими продуктами, зростання доходів населення може бути можливістю, тому що приведе до збільшення числа покупців. У той же час, для магазина-дискаунтера той же фактор може стати погрозою, тому що його покупці зі зростанням зарплат можуть перейти до конкурентів, які пропонують більш високий рівень сервісу.

Певна річ, інформацію про ринок (можливості і загрози) одержати трохи складніше. Але й тут положення не безвихідне. От кілька джерел, з яких ви можете почерпнути корисні відомості:

1. Результати маркетингових досліджень, огляди вашого ринку;

2. Звіти й збірники Держкомстату й (інформація про чисельність населення, рівні смертності й народжуваності, статевовікову структуру населення й інші корисні дані);

3. Нарешті, всю необхідну інформацію ви можете одержати, замовивши маркетингове дослідження в спеціалізованій компанії.

Правила проведення SWOT-аналізу.

Для проведення SWOT-аналізу не потрібні ні великі бази даних, ні формальна підготовка. Будь-хто, хто хоч трохи знайомий з компанією й має уявлення про ринок, може скласти простий SWOT. З іншого боку, властива аналізу простота може призвести до поспішних і безглуздих висновків, повним таких невизначених і двозначних понять, як "експлуатаційна характеристика продукту", "сучасне устаткування", "ціни". До того ж, користувачі іноді забувають про обєктивність і покладаються на застарілу або ненадійну інформацію. Щоб уникнути зазначених помилок і дістати максимум користі з SWOT-аналізу, дотримуйтесь наступних нескладних правил.

Правило 1. Ретельно визначите сферу кожного SWOT-аналізу. Компанії часто проводять загальний аналіз, який охоплює весь їхній бізнес. Вірогідно, він буде занадто узагальненим і марним для менеджерів, яких цікавлять можливості на конкретних ринках або сегментах. Фокусування SWOT-аналізу, наприклад на конкретному сегменті, забезпечує виявлення найбільш важливих для нього сильних і слабих сторін, можливостей і погроз.

Правило 2. Зрозумійте розходження між елементами SWOT: силами, слабостями, можливостями й загрозами. Сильні й слабі сторони - це внутрішні риси компанії, отже, їй підконтрольні. Можливості й загрози повязані з характеристиками ринкового середовища й непідвласні впливу організації.

Правило 3. Сильні й слабкі сторони можуть уважатися такими лише в тому випадку, якщо так їх сприймають покупці. Потрібно включати в аналіз тільки найбільш стосовні до справи переваги й недоліки. Памятайте, що вони повинні визначатися у світлі пропозицій конкурентів. Сильна сторона буде сильною тільки тоді, коли такою її бачить ринок. Наприклад, якість продукту буде силою, тільки якщо він працює краще, ніж продукти конкурентів. І нарешті, таких сильних і слабих сторін може набратися дуже багато, так що й не зрозумієш, які з них головні. Щоб уникнути цього переваги й недоліки повинні бути ранжирувані відповідно до їх важливості в очах покупців.

Правило 4. Будьте обєктивними й використайте різнобічну вхідну інформацію. Звичайно, не завжди вдається проводити аналіз за результатами великих маркетингових досліджень, але, з іншого боку, не можна доручати його одній людині, оскільки він не буде настільки точним і глибоким, як аналіз, проведений у вигляді групової дискусії й обміну ідеями. Важливо розуміти, що SWOT-аналіз - це не просто перерахування підозр менеджерів. Він повинен у якнайбільшому ступені ґрунтуватися на обєктивних фактах і даних досліджень.

Правило 5. Уникайте великих і двозначних заяв. Занадто часто SWOT-аналіз послаблюється саме через те, що в нього включають подібні твердження, які, найімовірніше, нічого не значать для більшості покупців. Чим точнішим є формулювання, тим кориснішим буде аналіз. Отже, ми визначили, що повинен являти собою результат SWOT-аналізу. Тепер поговоримо про те, як прийти до цього результату.

Крок 1. Визначення сильних і слабих сторін ЗАТ "Світ електроніки ".

Перший етап дозволить нам визначити, які сильні сторони й недоліки ЗАТ "Світ електроніки "- одне з представниць нової хвилі оптовий та роздробній торгівлі електропобутовими приладами. Для визначення сильних й слабих сторін торгового бізнесу необхідно:

1. Скласти перелік параметрів, за яким буде оцінене підприємство;

2. За кожним з параметрів визначити, що є сильною, а що - слабою стороною.

Проілюструємо цю методику прикладом.

Для оцінки ЗАТ "Світ електроніки " можна скористатися наступним списком параметрів (узагальнимо виділені в таблиці 3.1 параметри):

1. Організація (тут може оцінюватися імідж фірми, розташування тощо).

2. Виробництво (можуть оцінюватися організаційна ефективність, кваліфікація та мотивація персоналу, персональні контакти тощо)

3. Фінанси (можуть оцінюватися ціни на послуги, фінансові можливості тощо)

4. Інновації (тут може оцінюватися інформаційна система фірми)

5. Маркетинг (тут можна оцінювати якість послуг, рекламу, якість обслуговування клієнтів).

Далі варто заповнити табл. 3.2. Робиться це в такий спосіб: у перший стовпчик записується параметр оцінки, а в другий та третій - ту сильну й слабку сторони торгового бізнесу, які існують у цій області.

Таблиця 3.2

Визначення сильних і слабих сторін ЗАТ "Світ електроніки "

Параметри оцінки

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Організація

Зручніше у порівнянні з конкурентами розташування;

Висока оцінка іміджу фірми

2. Виробництво

Рівень організаційної ефективності приблизно однаковий з основними конкурентами

Невисока кваліфікація та мотивація персоналу;

Слабкі персональні контакти

3. Фінанси

Високі у порівнянні з конкурентами ціни на товар;

Низькі фінансові можливості

4. Інновації

Слабка інформаційна система

5. Маркетинг

Відмінна реклама

Низький рівень якості послуг;

Низький рівень якості обслуговування клієнтів

Крок 2. Визначення ринкових можливостей і загроз фірми

Другий крок SWOT-аналізу - це своєрідна "розвідка місцевості" - оцінка ринку. Цей етап дозволить нам оцінити ситуацію поза нашій фірми і зрозуміти, які є можливості, а також яких загроз варто побоюватися (і, відповідно, заздалегідь до них підготуватися).

За основу при оцінці ринкових можливостей і загроз ви можете взяти наступний список параметрів:

1.Фактори попиту (тут доцільно взяти до уваги місткість ринку, темпи його зростання або скорочення, структуру попиту на технику тощо).

2.Фактори конкуренції (варто враховувати кількість основних конкурентів, висоту барєрів входу до ринку і виходу з нього, розподіл ринкових часток між основними учасниками ринку тощо).

3.Фактори збуту (необхідно приділити увагу кількості посередників, наявності мереж розподілу, умовам надання необхідної продукції для надання послуг клієнтам магазинів).

4.Економічні фактори (враховується курс гривні (долара, євро), рівень інфляції, зміна рівня доходів населення, податкова політика держави й т.п.)

5.Політичні й правові фактори (оцінюється рівень політичної стабільності в країні, рівень правової грамотності населення, рівень законослухняності, рівень корумпованості влади й т.п.)

6.Науково-технічні фактори (зазвичай приймається до уваги рівень розвитку науки, ступінь впровадження інновацій (нових товарів, технологій) у торговий бізнес, рівень державної підтримки розвитку науки й т.п.)

7.Соціально-демографічні фактори (варто врахувати чисельність і статевовікову структуру населення регіону, у якому працює магазин-філіал, кількість приїжджих та туристів, рівень народжуваності й смертності, рівень зайнятості населення й т.п.)

8.Соціально-культурні фактори (зазвичай враховуються традиції й система цінностей суспільства, існуюча культура споживання послуг, наявні стереотипи поводження людей і т.п.)

9.Природні й екологічні фактори (береться до уваги кліматична зона, у якій працює магазин, стан навколишнього середовища, наявність курортної зони, місць туристичного паломництва тощо)

Далі, як і в першому випадку, заповнюємо таблицю (табл. 3.3): у перший стовпчик ви записуємо параметр оцінки, а в другі й третій - існуючі можливості й загрози, повязані із цим параметром.

Таблиця 3.3

Визначення ринкових можливостей і загроз ЗАТ "Світ електроніки "

Параметри оцінки

Можливості

Загрози

1. Конкуренція

Підвищити якість надання послуг

Більш стабільне становище конкурентів може завадити реалізації планів - за однакових зовнішніх умов поточне становище конкурентів за сумою показників краще

2. Збут

Розширити асортимент послуг

Наявність у конкурентів більш широкого спектру послуг, які непотрібно впроваджувати - їх вже впроваджено

3. Попит

Зі зростанням доходів населення збільшується наплив туристів та гостей міста

4. Природні й екологічні фактори

Несприятливі екологічні умови, відсутність курортної зони

5. Економічні фактори

Падіння попиту через зниження доходів населення

В SWOT-аналізі необхідно не тільки розкрити сильні й слабкі сторони, загрози й можливості, але й спробувати оцінити їх з погляду на те, наскільки важливим вони є для торгового бізнесу. Для цього кожну сильну й слабу сторону, можливість (або загрозу) потрібно оцінити за двома параметрами, поставивши собі два запитання: "Наскільки висока ймовірність того, що це трапиться?" і "Наскільки це може вплинути на торговий бізнес?" (табл. 3.4). Виберемо ті 3-4 події, які відбудуться з великою ймовірністю, занесемо до відповідних розділів SWOT-аналізу (табл. 3.5).

Таблиця 3.4

Оцінка сильних і слабих сторін, можливостей і загроз ЗАТ "Світ електроніки "

Сильні сторони

5

Відмінна реклама

4

Зручніше у порівнянні з конкурентами розташування

3

Висока оцінка іміджу фірми

2

Рівень організаційної ефективності приблизно однаковий з основними конкурентами

Слабі сторони

1

Слабкі персональні контакти

2

Низькі фінансові можливості

3

Слабка інформаційна система

4

Низький рівень якості обслуговування клієнтів

5

Невисока кваліфікація та мотивація персоналу;

6

Високі у порівнянні з конкурентами ціни на товар

7

Низький рівень якості послуг

Можливості

1

Підвищити якість надання послуг

2

Розширити асортимент послуг

3

Зі зростанням доходів населення збільшується наплив туристів та гостей міста

Загрози

1

Більш стабільне становище конкурентів може завадити реалізації планів - за однакових зовнішніх умов поточне становище конкурентів за сумою показників краще

2

Наявність у конкурентів більш широкого спектру послуг, які непотрібно впроваджувати

3

Несприятливі екологічні умови, відсутність курортної зони

4

Падіння попиту через зниження доходів населення

Крок 3. Зіставлення сильних і слабих сторін ЗАТ "Світ електроніки " з можливостями й загрозами ринку

Зіставлення сильних і слабих сторін з ринковими можливостями й загрозами дозволить вам відповісти на наступні питання щодо подальшого розвитку вашого бізнесу, які й відібють суть аналізу:

1. Як скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони бізнесу?

2. За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози?

3. Які слабкі сторони бізнесу можуть перешкодити скористатися можливостями?

4. Яких загроз, збільшених слабими сторонами бізнесу, потрібно найбільше побоюватися?

Таблиця 3.5

Матриця SWOT-аналізу реалізації послуг ЗАТ "Світ електроніки "

Можливості 1. Підвищити якість надання послуг

2. Розширити асортимент послуг

3. Забезпечити послуги туристам, які можуть поїхати до міста зі збільшенням доходів.

Загрози 1. Більш стабільне становище конкурентів може завадити реалізації планів - за однакових зовнішніх умов поточне становище конкурентів за сумою показників краще

2. Наявність у конкурентів більш широкого спектру послуг, які непотрібно впроваджувати - їх вже впроваджено

3. Несприятливі екологічні умови, відсутність курортної зони

4. Падіння попиту через зниження доходів населення

Сильні сторони 1. Відмінна реклама

2. Зручніше у порівнянні з конкурентами розташування

3. Висока оцінка іміджу фірми

4. Рівень організаційної ефективності приблизно однаковий з основними конкурентами

1. Як скористатися можливостями, що відкриваються, використовуючи сильні сторони торгового бізнесу? Розширення асортименту послуг й поліпшення їхньої якості за рахунок використання нових технологій. Збільшення продажів за рахунок подання продукції, орієнтованої для споживчих груп з різним рівнем доходів (різні рівні послуг за різною ціною). Розробка торговельної марки.

2. За рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі погрози 1. Стримати наших клієнтів від переходу до конкурента, за рахунок використання гнучкої цінової політики і підвищення якості обслуговування 2. Зниження собівартості послуг за рахунок автоматизації (впровадження інформаційної системи)

Слабкі сторони 1. Слабкі персональні контакти

2. Низькі фінансові можливості

3. Слабка інформаційна система

4. Низький рівень якості обслуговування клієнтів

5. Невисока кваліфікація та мотивація персоналу

6. Високі у порівнянні з конкурентами ціни на послуги

7. Низький рівень якості послуг

3. Які слабкі сторони торгового бізнесу можуть перешкодити скористатися можливостями. 1. У результаті низької якості обслуговування за високих цін клієнти можуть податись до конкуруючих магазинів. 2. Слабкість інформаційної системи та нестача фінансових можливостей можуть завадити впровадженню автоматизації операцій фірми і зашкодити процесу підвищення якості послуг.

4. Яких загроз, збільшених слабими сторонами торгового бізнесу, потрібно найбільше побоюватися? 1. Початок цінової війни конкурентом за несприятливого поточного цінового становища у ЗАТ "Світ електроніки " 2. Втрата попиту на послуги магазина внаслідок високої ціни на товар і низької якості. 3. Ріст фінансових можливостей у конкурентів

Заповнивши цю матрицю, можна виявити, що:

1. Визначені основні напрямки розвитку торгового бізнесу.

2. Сформульовані основні проблеми торгового бізнесу,

Проаналізувавши й зіставивши можливості із сильними сторонами ЗАТ "Світ електроніки " , дійдемо висновку, що за даних умов для торгового бізнесу буде доцільно:

1. Впровадити у магазинах автоматизаційну систему обслуговування, забезпечивши тим самим вивільнення робочої сили, спрощення процесу обслуговування та обліку, підвищення якості послуг.

2. В результаті впровадження більш розвиненої інформаційної системи та вивільнення робочої сили знизити ціни на послуги. Таким чином, якість стане вищою, а ціна нижчою.

3. Забезпечити підвищення кваліфікації персоналу (проведення короткотермінових курсів та тренінгів, які не заберуть багато часу і коштів, але підвищать кваліфікацію) і його мотивації (додаткові бонуси за переробітки, додаткові відпустки за чергування, бонусна система за позитивні відгуки від клієнтів тощо).

4. Підвищити рівень фінансових можливостей за рахунок використання сильних сторін. Одним із джерел можна назвати рекламу. Рекламу ЗАТ "Світ електроніки " оцінено на високому рівні, отже, є можливість залучити додаткові обєкти (кафе, ресторани, концертні зали тощо) до у4часті в рекламній компанії, що притягне увагу клієнтів та потенційних клієнтів фірми, збільшивши тим самим фінансові можливості.

Делись добром ;)