Особливості проведення реінжинірингу

курсовая работа

2.2 Застосування інноваційних технологій

Можна виділити два способи впливу ІТ на діяльність організацій:

застосування методів ІТ для аналізу і конструювання бізнес-процесів, наприклад, обєктно-орієнтоване моделювання;

поява нових бізнес-процесів, що дозволили корінним чином змінити базові правила роботи організацій (табл. 1).

Таблиця 1 - Вплив інформаційних технологій на перехід до нових правил роботи компаній

Колишнє правило

Інновація

Нове правило

Інформація може зявлятися в один час в одному місці

Розподілена база даних

Інформація може зявлятися одночасно в тих місцях, де вона необхідна

Складну роботу можуть виконувати тільки експерти

Експертні системи

Роботу експерта може виконувати фахівець із загальних питань

Необхідно вибирати між централізацією і децентралізацією бізнесу.

Телекомунікаційні мережі

Бізнес може користуватися перевагами централізації і децентралізації одночасно

Всі рішення ухвалюють менеджери

Засоби підтримки рішень (доступ до бази даних, засоби моделювання і т.д.)

Ухвалення рішень стає частиною роботи кожного співробітника(ієрархічне ухвалення рішень)

Для отримання, зберігання, пошуку і передачі інформації потрібний офіс

Безпровідний звязок і переносимі компютери.

Співробітники можуть посилати і отримувати інформацію з того місця, де вони знаходяться

Кращий контакт з потенційним покупцем - особистий контакт з потенційними покупцем

Інтерактивний відеодиск

Кращий контакт з потенційним покупцем - ефективний контакт

Щоб знайти деякий обєкт необхідно знати, де він

Автоматичне індексування і відстежування

Обєкти самі інформують про своє місцезнаходження

Плани робіт переглядаються і коректуються періодично

Високопродуктивні компютери

Плани робіт переглядаються і коректуються оперативно, в міру необхідності

Почати реінжиніринг необхідно з вибору найбільш відповідної методології опису (або моделювання) бізнес-процесів. Найбільш простими (але часом вельми ефективними, особливо на початковому етапі реінжинірингу) є:

1.Блок-схема бізнес-процесу, що складається з прямокутників (що позначають дії), ромбів (що позначають ухвалення рішення) і стрілок, що сполучають ці елементи між собою і один з одним;

2.Словесний опис бізнес-процесу, що відповідає на питання що, хто, де, як, навіщо і чому, а також які витрати часу і грошових коштів на ухвалення рішень, очікування і здійснення дій у бізнес-процесі.

На жаль, окрім безперечних достоїнств - простоти і очевидності - ця методологія є недостатньо наочній і зручній для визначення ефективності реалізації бізнес-процесу. Тому були розроблені ряд ефективніших методологій, найбільш поширеними з яких є наступні:

Методологія структурного аналізу і проектування (SASD). Ця методологія заснована на класичній і вельми успішній методології структурного проектування програмного забезпечення і інформаційних систем. Оскільки в розробці прикладних програм і ІС доводиться постійно мати справу з різними інформаційними процесами, то недивно, що розроблені для цього методології виявилися цілком застосовними і для моделювання бізнес-процесів.

Методологія SADT є подальшим розвитком методології структурного аналізу і проектування.

Методологія IDEF. Це, мабуть, що найглибше пропрацювала і найбільш обширна методологія, яка дозволяє описувати не тільки бізнес-процесси, але і функціональні блоки (наприклад, маркетинг або фінанси), різні обєкти в компанії і дії над ними (наприклад, комплекс процесів обробки і виконання замовлення клієнта), а також стан і динаміку розвитку бізнес-одиниць компанії і компанії в цілому. Методологія IDEF складається з 14 компонент, найбільш важливими з яких є:

IDEF0 (методологія моделювання функціональних блоків);

IDEF1 (методологія моделювання інформаційних потоків в компанії);

IDEF2 (методологія моделювання динаміки розвитку компанії);

IDEF3 (методологія документування бізнес-процесів в компанії);

IDEF4 (методологія опису різних обєктів в компанії і дій над ними);

IDEF5 (методологія опису поточного стану компанії і тенденцій його зміни).

Делись добром ;)