Особливості розробки, прийняття і реалізації оперативних управлінських рішень

курсовая работа

1.2 Стан розробки проблеми дослідження особливостей розробки, прийняття і реалізації оперативних управлінських рішень

Картина сучасного світу стрімко змінюється. Разом з нею відбуваються і процеси перебудови в управлінні та суспільстві. Внаслідок цього особливо гострою стає проблема підвищення якості та ефективності розробки, прийняття та втілення управлінських рішень, та особливо швидкості їх вирішення. Визначна роль оперативних управлінських рішень у процесі державного управління пояснюється тим, що їх ухвалення, по-перше, нерозривно повязане з виконанням всіх інших функцій управління; по-друге, вони є одним з основних продуктів діяльності керівників усіх рівнів управління; по-третє, є одним із важливих засобів формування соціальних інтересів.

Питання розробки, прийняття та реалізації оперативних управлінських рішень досліджувались багатьма фахівцями із загальних проблем адміністративного права, адміністративного та державного управління а також теорії прийняття управлінських рішень.

Ними напрацьовані основні теоретико-методологічні засади прийняття управлінських рішень, обґрунтовано необхідність використання системного наукового підходу до дослідження процесу підготовки, прийняття та реалізації оперативних управлінських рішень, узагальнено особливості міждисциплінарного та формалізованого підходів до зясування сутності цих рішень та вимог, які до них висуваються.

Та не зважаючи на значну кількість та широке коло досліджень, присвячених різним аспектам управлінських рішень, багато питань у цій сфері залишаються ще недопрацьованими, не має єдиної концепції механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в організаціях, в державному управлінні та загальній управлінській науці. Не дивлячись на те, що наявна велика кількість якісної літератури з цієї проблематики, в багатьох питаннях автори суперечать однин одному, а це призводить до плутанини, що недопустимо при підготовці управлінських кадрів. Наслідком цього є проблеми комплексного розвитку та функціонування управлінських рішень в організаціях органах державного управління у нових економічних, політичних, соціальних та правових реаліях сучасності.

Тож необхідність ефективного забезпечення реалізації інтересів людини, суспільства та держави в цілому; потреба переосмислення місця та ролі оперативних управлінських рішень у діяльності органів управління, ряд організаційно-правових проблем в сфері підготовки та прийняття управлінських рішень обумовлюють актуальність дослідження цих процесів.

Отже можна сказати, що на сьогоднішній момент існує достатньо потужна база знань та досліджень щодо особливостей розробки, прийняття та реалізації оперативних управлінських рішень . Однак з постійним розвитком, науково-технічним прогресом, зміною умов, появою нових факторів, які впливають на цей процес виникає необхідність вдосконалення та доповнення цих знань.

Делись добром ;)