Особливості функції прогнозування при управлінні попитом

контрольная работа

Вступ

Однією з головних передумов організації збуту в промислових фірмах є вивчення ринку. Зі зростанням диверсифікації виробництва та загостренням конкурентної боротьби підприємства потребують докладної й багатосторонньої інформації про ринок продукції, що випускається ними, і всі зміни в споживацькому попиті.

Систематичне збирання інформації про ринок сприяє не лише поліпшенню оперативного керівництва підприємством, але й розвитку певного напряму в науково-дослідній роботі. Аналітичні дослідження, що проводяться на базі інформації про ринок і купівельний попит, мають на меті розвиток прогнозування, удосконалення з його допомогою внутрішнього фірмового планування, підвищення ефективності збутової діяльності, посилення конкурентної позиції фірми на ринку збуту і в результаті всього цього -зростання прибутку фірми. Отже, сучасний ринок потребує достовірної, точної та детальної інформації для успішного функціонування, планування та прогнозування діяльності підприємства.

Метою ОДЗ в теоретичній частині є дослідження особливостей функції прогнозування при управлінні попитом, необхідно також виявити вплив різних факторів на споживчий ринок. В практичній частині головна ціль - засвоїти методики та техніки проектних розрахунків окремих елементів операційної системи (визначення інтегрального показника, розроблення агрегатного плану, визначення пропускної можливості робочих місць)

Мета передбачає вирішення наступних задач:

- Дослідження особливостей функції прогнозування при управлінні попитом;

- Виявлення проблем функції прогнозуванні при управлінні попитом;

- Аналіз результатів функції прогнозування при управлінні попитом;

- Розрахувати та проаналізувати продуктивність операційної системи (в практичній частині).

Предметом аналізу ОДЗ є особливості функції прогнозування при управлінні попитом.

Обєкт дослідження ОДЗ - діяльність підприємства.

У першій частині визначаються та аналізуються особливості функції прогнозування при управлінні попитом. Визначення необхідністі урахування великої кількості характеристик маркетингового макро- та мікросередовища підприємства. прогнозування управління попит

Друга частина має 3 завдання. Перше полягає у визначенні інтегрального показника і на його основі розрахувати щомісячні обсяг випуску продукції, дохід та трудомісткість. Друге - розроблення агрегатного плану для ТОВ «Променергомаш», за можливості використання 3-х стратегій, третє завдання - визначення пропускної спроможності робочих місць.

Делись добром ;)