Особливості функції прогнозування при управлінні попитом

контрольная работа

Завдання 1 Визначення інтегрального показника

Використовуючи інтегральний показник, розрахувати на I півріччя щомісячний обсяг випуску продукції, щомісячний дохід та щомісячну трудомісткість при наступній умові: генератори та насоси потрібно випускати щомісячно.

Таблиця 2.1 - Обсяг випуску за півріччя, шт.

Назва продукції

Обсяг випуску

Ціна за одиницю виробу

Трудомісткість

Плунжерна пара

879

20

11

Насос

1896

140

11

Рукав

589

39

7

Генератор

1890

300

9

Розподільник запалювання

216

133

5

Накладка гальмівна

367

155

9

Диск колісний

908

400

6

Маховик

465

790

9

Побудуємо загальну таблицю за показниками для загальної кількості продукції, перемножуючи ціну та трудомісткість на кількість продукції.(табл. 9.2).

Для розрахунку інтегрального показника визначаємо коефіцієнти , та .

;

Таблиця 2.2 - Розрахункові дані

Назва продукції

Обсяг випуску N, шт.

Ціна P, грн

Трудомісткість T, год

1

2

3

4

Плунжерна пара

879

17580

9669

Насос

1896

265440

20856

Рукав

589

22971

4123

Генератор

1890

567000

17010

Розподільник запалювання

216

28728

1080

Накладка гальмівна

367

56885

3303

1

2

3

4

Диск колісний

908

363200

5448

Маховик

465

367350

4185

ВСЬОГО

7210

1689154

65674

Таблиця 2.3 - Розрахунок інтегрального показника

Продукція

1

2

3

4

5

Плунжерна пара

879

70,32

1053,92

2003,24

Насос

316

176,96

378,88

871,84

Насос

316

176,96

378,88

871,84

Насос

316

176,96

378,88

871,84

Насос

316

176,96

378,88

871,84

Насос

316

176,96

378,88

871,84

Насос

316

176,96

378,88

871,84

Рукав

589

91,88

449,4

1130,28

Генератор

315

378

309,01

1002,01

Генератор

315

378

309,01

1002,01

Генератор

315

378

309,01

1002,01

Генератор

315

378

309,01

1002,01

Генератор

315

378

309,01

1002,01

Генератор

315

378

309,01

1002,01

Розподільник запалювання

216

114,91

117,72

448,63

Накладка гальмівна

367

227,54

360,02

954,56

Диск колісний

908

1452,8

593,83

2954,633

Маховик

465

1469,4

456,16

2390,56

Всього

7210

6756,61

7158,46

21125,07

Використовуючи формулу (8.1) маємо:

,

і т.д.

Результати розрахунку інтегрального показника наведені в таблиці 2.3.

Проранжовані дані за інтегральним показником (у порядку спадання) наведемо у таблиці 2.4.

Таблиця 1.4 - Ранжування інтегрального показника

Шифр

7

8

1

3

4

4

4

4

4

2954,63

2390,56

2003,24

1130,28

1002,01

1002,01

1002,01

1002,01

1002,01

Використовуючи метод «змійки», заповнимо комірки таблиці за місяцями (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 - Розподіл інтегрального показника за місяцями

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Но-мер

Но-мер

Но-мер

Но-мер

Но-мер

Но-мер

7

2954,63

8

2390,56

1

2003,24

3

1130,28

4

1002,01

4

1002,01

4

1002,01

4

1002,01

4

1002,01

4

1002,01

6

954,56

2

871,84

2

871,84

2

871,84

2

871,84

2

871,84

2

871,84

5

448,63

4828,48

4264,41

3877,09

3004,13

2828,41

2322,48

Щомісячний обсяг продукції наведемо у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Розподіл обсягів продукції за місяцями

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Но-

мер

Но-мер

Но-мер

Но-мер

Но-мер

Но-мер

7

908

8

465

1

879

3

589

4

315

2

315

4

315

4

315

4

315

4

315

6

367

4

316

2

316

2

316

2

316

2

316

2

316

5

216

1539

1096

1510

1220

998

847

Щомісячний дохід наведемо у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Розподіл щомісячного доходу за місяцями

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Номер

Р

Но-мер

Р

Но-мер

Р

Но-мер

Р

Но-мер

Р

Но-мер

Р

7

1452,8

8

1469,4

1

70,32

3

91,88

4

378

4

378

4

378

4

378

4

378

4

378

6

227,54

2

176,96

2

176,96

2

176,96

2

176,96

2

176,96

2

176,96

5

114,91

2007,76

2024,36

625,28

646,84

782,5

669,87

Щомісячну трудомісткість наведемо у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Розподіл трудомісткості за місяцями

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Но-мер

Т

Но-мер

Т

Но-мер

Т

Но-мер

Т

Но-мер

Т

Но-мер

Т

7

593,83

8

456,16

1

1053,92

3

449,4

4

309,01

2

309,01

4

309,01

4

309,01

4

309,01

4

309,01

6

360,02

4

378,88

2

377,88

2

378,88

2

378,88

2

378,88

2

378,88

5

117,72

1281,72

1344,05

1741,81

1137,29

1047,91

805,61

Оцінка показників місячно-номенклатурного плану проводиться шляхом визначення їх питомої ваги (таблиця 2.9.)

Таблиця 2.9 - Аналіз отриманих результатів розподілу

Показники

1

2

3

4

5

6

N

21,35%

15,2%

20,94%

16,92%

13,8%

11,75%

P

29,72%

29,96%

9,25%

9,57%

11,58%

9,92%

T

17,9%

15,99%

24,33%

15,89%

14,64%

11,25%

Делись добром ;)