Особливості функції прогнозування при управлінні попитом

контрольная работа

Завдання 3 Розрахунок виробничої потужності

Для виробництва партії насосів використовують взаємозамінюване обладнання. Кількість обладнання наведена в таблиці 2.14

Таблиця 2.14 - Кількість обладнання, шт.

Найменування обладнання

Кількість обладнання, шт.

Верстат 1

7

Верстат 2

9

Верстат 3

6

Верстат 4

3

Трудомісткість обробки деталей насоса на обладнанні розраховується у відсотках від трудомісткості випуску одного виробу , а саме:

· верстат 1 - 20%;

· верстат 2 - 25%;

· верстат 3 - 35%;

· верстат 4 - 20%.

Коефіцієнт використання обладнання:

· верстат 1 - 1,1;

· верстат 2 - 1,15;

· верстат 3 - 1,25;

· верстат 4 - 1,05.

Розвязання

Визначимо трудомісткість обробки деталей насоса на обладнанні та занесемо дані до таблиці 2.15.

Таблиця 2.15 - Трудомісткість обробки групами верстатів

Найменування обладнання

Кількість обладнання, шт.

Трудомісткість обробки, хв

Коеф. викор. обладнання

Верстат 1

7

132

1,1

Верстат 2

9

165

1,15

Верстат 3

6

231

1,25

Верстат 4

3

132

1,05

Виробничу потужність кожного верстата розраховуємо за формулою (8.2).

,

,

,

49.

Далі необхідно визначити виробничу потужність ділянки і розробити заходи з ліквідації вузьких місць. Виробнича потужність ділянки встановлюється за величиною потужності ведучої групи обладнання з врахуванням можливості ліквідації вузьких місць. Як ведучу групу обладнання візьмемо верстати 3 з потужністю Муч = 7821

Діаграма виробничої потужності обладнання ділянки наведена на рис. 2.1.

Верстат 4, виробнича потужність якого не відповідає потужності ділянки, є вузьким місцем. Розрахунок виробничої потужності не може бути завершеним, поки не розроблені заходи з ліквідації вузьких місць.

При Муч = 7821 на верстатах 3 можна обробити деталі верстатів 2 з сумарною трудомісткістю одного комплекту .

Рис. 2.1 Діаграма виробничої потужності обладнання ділянки

Таким чином, деталі комплекту, які підлягають обробці, з сумарною трудомісткістю повинні бути передані на верстати 2:

Тобто бачимо, що не має часу, щоб перенести деталі з верстатів.

Визначимо завантаження обладнання при випуску 11041 комплектів деталей.

Коефіцієнт завантаження обладнання визначається шляхом співставлення трудомісткості програми з наявним фондом часу за формулою

, (8.3)

де Муч - виробнича потужність даної ділянки.

Результати розрахунків занесемо до таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 - Розрахунок завантаження обладнання

Найменування обладнання

Кількість обладнання, шт.

Скоригована норма часу на комплект, хв

, год.

, год.

Коеф. завантаж. Обладнання

1

2

3

4

5

6

Верстат 1

7

132

15642

28105

0,56

Верстат 2

9

165

18702

36135

0,52

Верстат 3

6

231

24089

24090

1

Верстат 4

3

132

16387

12045

1,36

Всього

25

660

74820

100375

3,44

Таким чином, як видно з таблиці коефіцієнт завантаження обладнання , що показує наявність на виробництві вузьких місць, а отже не ефективне використання обладнання на підприємстві.

Делись добром ;)